Anslut dig till vårt nätverk!

EU

De viktigaste resultaten från utrikesrådet om #Libyen

DELA MED SIG:

publicerade

on

Från och med den 17 juli har Europeiska rådet antagit sina slutsatser om Libyen. EU välkomnar varmt utnämningen av Ghassan Salamé till ny särskild representant för FN:s generalsekreterare, som kommer att spela en central medlingsroll baserat på det libyska politiska avtalet. 

The conclusions recognizes that recent violence threatens Libya’s stability. The EU believes there is no solution to the Libyan crisis through the use of force. The Council reiterates its firm support to the Libyan Political Agreement and to the Presidency Council and Government of National Accord led by Prime Minister Fayez Sarraj established under it as the sole legitimate government authorities in the country. The EU calls on all armed groups to refrain from violence, to commit to demobilization and to recognize the authorities entrusted by the Libyan Political Agreement as the only ones having the right to control Libya’s defence and security forces.

Rådet enades också om att förlänga GSFP-uppdraget EUBAM Libyen till och med den 31 december 2018. EUBAM Libya bistår och samarbetar för närvarande med de libyska myndigheterna om gränsförvaltning, brottsbekämpning och straffrätt med särskild tonvikt på södra Libyen. Uppdraget kommer också att arbeta med planering för ett eventuellt civilt kapacitetsuppbyggnads- och krishjälpsuppdrag.

The Council also underlined the importance of Operation Sophia. EUNAVFOR MED Operation Sophia is the EU’s naval operation to disrupt the business model of human smugglers and traffickers in the Southern Central Mediterranean. The operation also has two supporting tasks, namely to train the Libyan Coastguard and Navy and to contribute to the implementation of the UN arms embargo.

I ett försök att ytterligare störa affärsmodellen för människosmugglare och människosmugglare införde rådet restriktioner för export och leverans till Libyen av uppblåsbara båtar (jollar) och utombordsmotorer. EU:s medlemsländer kommer nu att ha en rättslig grund för att förhindra export eller leverans av dessa varor till Libyen där det finns rimliga skäl att tro att de kommer att användas av människosmugglare och människosmugglare. Restriktionerna kommer även att gälla jollar och motorer som passerar genom EU på väg till Libyen. De restriktioner som antas i dag kommer inte att hindra export eller försäljning av dessa varor när de är avsedda för legitim användning av civilbefolkningen, till exempel för fiskare, som kan behöva motorer till sina båtar.

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend