Anslut dig till vårt nätverk!

EU

EU-Kuba: Landmärkeavtal som träder i kraft den 1 november

DELA MED SIG:

publicerade

on

Ett nytt kapitel i förbindelserna mellan EU och Kuba kommer att markeras i morgon, den 1 november 2017, med början av den provisoriska tillämpningen av det första avtalet någonsin mellan Europeiska unionen och Kuba – avtalet om politisk dialog och samarbete.

“The EU and Cuba are truly turning a page, and the new chapter of our partnership begins now – with the provisional application of our new agreement. Today the European Union gets closer to Cuba and all Cuban citizens as the country goes through economic, political and social modernization,”, said the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice President Federica Mogherini, adding: “We Europeans are tied to Cuba, Latin America and the Caribbean by a shared history, culture, values, and aspirations for the present and the future.”

Avtalet om politisk dialog och samarbete (PDCA) består av tre huvudkapitel om politisk dialog, samarbete och sektorpolitisk dialog samt handelssamarbete.

Det främjar dialog och samarbete för att uppmuntra hållbar utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter, samt för att hitta gemensamma lösningar på globala utmaningar genom gemensamma åtgärder i multilaterala forum. Områden av gemensamt intresse inkluderar till exempel förnybar energi, landsbygdsutveckling, miljö, mänskliga rättigheter, gott styre, säkerhet och skapande av arbetstillfällen. Aktiviteter kommer att genomföras med alla aktörer på Kuba, inklusive den offentliga sektorn, lokala myndigheter, hela det civila samhället, den privata sektorn samt internationella organisationer och deras byråer.

Bakgrund

Den 12 december 2016 undertecknade EU och Kuba det politiska dialog- och samarbetsavtalet, och Europaparlamentet godkände det den 5 juli 2017. Även om det mesta av avtalet börjar gälla provisoriskt den 1 november 2017, kommer dess fullständiga tillämpning att börja när alla EU:s medlemsstater har ratificerat avtalet.

This agreement also confirms the EU’s continued engagement with Latin America and the Caribbean. Cuba was the only country in the region with which the EU had not yet agreed on a legal basis for dialogue and cooperation.

Annons

Mer information

Faktablad Relationer mellan EU och Kuba

EU:s delegation till Kuba

Dela den här artikeln:

Trend