Mer kommissionens stöd till #IndustrialRegions för att bygga motståndskraftiga och konkurrenskraftiga ekonomier

| Mars 13, 2018

Kommissionen har valt 7 ytterligare EU-regioner och medlemsstater för skräddarsydd hjälp under Kommissionens pilotåtgärd Vid industriell övergång: Cantabrien (Spanien), Centre-Val de Loire (Frankrike), Öst-Nord Finland, Grand Est (Frankrike) och Stor Manchester (Förenade kungariket) samt Litauen och Slovenien, förutom de regioner som redan valts I december 2017.

Kommissionär för regionalpolitik Corina Creţu sa: "Industriell övergång är en stor utmaning för vår ekonomi och samhälle. Jag är väldigt glad över att vi kommer att arbeta med 10-regioner och två medlemsstater för att hjälpa dem att utnyttja sina styrkor och potentialer fullt ut för att omfamna innovation, decarbonisering, digitalisering och utveckla kompetensen för framtiden. "

De valda myndigheterna kommer att kunna utveckla eller omforma strategier för regional ekonomisk omvandling baserad på deras smart specialisering prioriteringar, dvs regionernas nischområden med konkurrenskraftiga styrkor. Skräddarsydd hjälp kommer att erbjudas av kommissionens avdelningar, externa experter och organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) för att hjälpa till med förberedelserna för framtidens arbetstillfällen, bredda innovation, stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi, uppmuntra entreprenörskap och främja inkluderande tillväxt.

A pressmeddelande och en faktablad finns tillgängliga online. Mer information om smart specialisering i de deltagande medlemsstaterna och regionerna finns tillgänglig på GD REGIOs webbplats.

Taggar: ,

Kategori: En framsida, EU, Europeiska kommissionen