#Eastern Partnership - EU och grannländerna stärker samarbetet på #DigitalEconomy

| Juni 26, 2018

EU och de sex östliga partnerländerna - armenien, azerbaijan, Vitryssland, georgien, den Moldavien och Ukraina, har gått med på att intensifiera sitt samarbete om den digitala ekonomin: anta en färdplan för att minska roamingavgifter, ta itu med cybersäkerhetshotet på ett samordnat sätt och utöka e-tjänster för att skapa fler jobb inom den digitala industrin.

Kommitténs grannskapspolitik och utvidgningsförfarare Johannes Hahn (avbildad) och kommissionären för den digitala ekonomin och samhällsorganisationen Mariya Gabriel enades med utrikesministrarna och de digitala agendan ministrarna för att öka samarbetet om den digitala ekonomin vid den 10th informella partnerskapsdialogen, Minsk, Vitryssland.

Kommissionär Hahn sade: "EU kommer att fortsätta att arbeta nära sina östliga partners på det digitala området, till gagn för medborgarna i hela regionen. Att främja höghastighets bredbandsinternet för att öka ekonomier och utöka e-tjänster, skapa fler jobb inom den digitala industrin, minska roamingtarifferna bland de östliga partnerländerna och bekämpa cyberbrottslighet och cybersäkerhet prioriteras. Vi är fokuserade på att leverera konkreta resultat, med ett tydligt program för samarbete tills 2020. "

Kommissionär Gabriel tillade: "Dagens informella partnerskapsdialog visar att vi är på rätt väg mot en gemensam europeisk digital framtid. Vi välkomnar varmt våra östliga partners engagemang för att uppnå leveranserna av 2020; och därmed bidra till att bygga en starkare digital ekonomi som ger direkta fördelar för medborgarna och för att lyckas med den digitala omvandlingen. Förbättrad bredbandsanslutning, färdplan för att minska roamingtariffer och samarbete om cybersäkerhet är bara några av de få första stegen i det långsiktiga digitala samarbetet mellan EU och dess östliga partners. "

Hela pressmeddelande samt faktablad "EU utvecklar digitala ekonomier och samhällen i östra partnerländer" finns tillgängliga online.

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , , , , , ,

Kategori: En framsida, Digitala ekonomin, Digital inre marknad, Digital Society, EU, Europeiska kommissionen, Nätneutralitet

Kommentarer är stängda.