Statligt stöd: Kommissionen godkänner det nya slovenska engagemangspaketet för #NovaLjubljanskaBanka #NLB

| Augusti 16, 2018


Europeiska kommissionen har dragit slutsatsen att Sloveniens stöd till Nova Ljubljanska Banka (NLB) fortfarande är förenligt med EU: s statsstödsregler på grundval av ett nytt engagemangspaket som lämnades in av de slovenska myndigheterna på 13 July 2018. Slovenien har bestämt sig för ett ambitiöst tidsplan för NLB: s försäljning med en första försäljningsandel på minst 50% plus en aktie före slutet av 2018. Slovenien förlängde viktiga åtaganden och erbjöd även nya åtaganden för att kompensera för NLB: s försenade försäljnings- och omstruktureringsprocess.

Kommissionär Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken, sade: "Försäljningen av NLB var en viktig återstående milstolpe i NLB: s omstruktureringsplan, vilket gjorde att vi kunde godkänna över 2 miljarder statligt stöd till banken i 2013. Därför välkomnar jag Sloveniens engagemang för en tydlig tidsväg för att uppnå denna försäljning. Tack vare detta kan kommissionen idag godkänna Sloveniens nya engagemangspaket för NLB, vilket säkerställer att banken kommer att vara en hållbar långsiktig aktör på den slovenska bankmarknaden. "

Kommissionen inledde en fördjupad undersökning av statligt stöd om 26 januari 2018, för att bedöma huruvida nya åtgärder som de slovenska myndigheterna föreslog avseende omstruktureringen av NLB tillräckligt kompenserat för att försena bankens försäljning. Framför allt var kommissionen oroad över att Slovenien inte hade sålt en första del av NLB före slutet av 2017, i linje med de åtaganden Slovenien ursprungligen föreslog för att säkerställa NLB: s långsiktiga lönsamhet.

Försäljningen av NLB var ett viktigt inslag i kommissionens genomförbarhetsbedömning i NLB: s statsstödsbeslut av december 2013, vilket gör det möjligt för kommissionen att godkänna beviljandet av betydande statligt stöd på upp till € 2.32bn till NLB. Slovenien begicks i 2013 och igen i 2017 till denna försäljning för att säkerställa att det inte längre skulle onödigt påverka NLB: s dagliga affärsverksamhet. En ägarförändring gör att banken - på alla nivåer - kan arbeta enbart för kommersiella mål.

Kommissionen kan exceptionellt acceptera ändringar av befintliga åtaganden om statligt stöd om de nya åtagandena motsvarar de ursprungliga. I det aktuella fallet bör de nya åtagandena säkerställa NLB: s lönsamhet i samma utsträckning som de ursprungliga åtagandena och ta itu med eventuella ytterligare snedvridningar av konkurrensen som orsakas av den försenade försäljningen.

Slovenien anmälde först ändrade åtaganden till kommissionen i december 2017. I sitt inledande beslut av 26 januari 2018tvivlade kommissionen på om dessa ändrade åtaganden var likvärdiga med de ursprungliga. På 13 juli 2018 lämnade Slovenien ett nytt ändringsförpliktelsepaket, nu med ett ambitiöst schema för att sälja NLB.

De nya föreslagna åtagandena

Det nya engagemangspaketet som Slovenien föreslår innehåller strikta tidsfrister för att slutföra försäljningen av 75% minus en andel av NLB. En första betydande försäljningsandel på minst 50% plus en aktie kommer att säljas vid slutet av 2018 och den slovenska regeringen kommer att minska sin andel i NLB till 25% plus en aktie före slutet av 2019.

Om Slovenien inte respekterar de angivna tidsfristerna kommer en avyttringsförvaltare att utses för att ta över försäljningen. Detta åtagande är viktigt, eftersom kommissionen i januari 2018-beslutet redan föreslog att en fullmaktad avyttringsförvaltare ytterligare skulle kunna förbättra NLB: s lönsamhet.

Vidare förlängs de nuvarande befintliga åtagandena. Ett viktigt åtagande i detta hänseende är avkastningen på eget kapitalförpliktelsen, vilket säkerställer att NLB endast kan bevilja nya lån om banken får en minsta avkastning på eget kapital på dessa lån. Detta åtagande kommer att bidra till att säkerställa bankens långsiktiga lönsamhet och begränsa otillbörliga snedvridningar av konkurrensen.

NLB kommer inte heller att skriva in de företag som den sålde som en del av omstruktureringsplanen (t.ex. leasingaffären) och kommer också att strängt följa ett förvärvsförbud.

Slutligen innehåller det nya engagemangspaketet ytterligare kompensationsåtgärder, som kommer att förbättra NLB: s lönsamhet och bidra till att undvika otillbörliga snedvridningar av konkurrensen på den slovenska bankmarknaden:

  • NLB kommer att stänga ytterligare bankaffärer på sin hemmamarknad och - om inte en fullständig försäljning är avslutad vid slutet av 2018 - även sälja sin andel i sitt försäkringsdotterbolag NLB Vita.
  • För att ytterligare undanröja eventuella tvivel om lönsamhet kommer NLB också att utfärda ett så kallat "Tier 2-obligationer" (efterställd skuld).

Kommissionens undersökning konstaterade att det nya slovenska engagemangspaketet är tillräckligt för att undanröja kommissionens tvivel om NLB: s lönsamhet på lång sikt och snedvridning av konkurrensen på den slovenska bankmarknaden. På grundval av detta har kommissionen godkänt Sloveniens nya engagemangspaket för NLB enligt EU: s regler för statligt stöd.

Bakgrund

NLB är den största bankkoncernen i Slovenien med en balansräkning på € 13 miljarder (slutet 2017-tal). Den har fått tre statliga rekapitaliseringar, en av € 250 miljoner i mars 2011, en av € 383 miljoner i juli 2012 och i december 2013 en tredje rekapitalisering av € 1.558bn tillsammans med en överföring av försämrade tillgångar till en statligt ägt bank med en underförstått stödelement på € 130m.

Kommissionen godkände I december 2013 enligt EU: s statsstödsregler gäller € 2.32millet i statligt stöd från dessa tre kapitaltillskott - motsvarande 20% av bankens riskvägda tillgångar per december 2012 - på grundval av bankens omstruktureringsplan och därtill hörande åtaganden. Som en avgörande del av denna omstruktureringsplan åtar sig Slovenien att sälja 75% -1 andel av NLB senast i slutet av 2017. I maj 2017, kommissionen accepterade en begäran från Slovenien för en mer gradvis försäljning av NLB. Slovenien åtar sig fortfarande att sälja (åtminstone) 50% av NLB genom slutet 2017 och resten av aktierna i slutet av 2018.

Mer information kommer att finnas tillgänglig på kommissionens konkurrens hemsida, i offentligt fall registret med ärendenummer SA.33229.

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , ,

Kategori: En framsida, EU, Europeiska kommissionen, slovenien

Kommentarer är stängda.