Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#EURevisorer ska undersöka bistånd till de fattigaste människorna i Europa

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska revisionsrätten genomför en revision av fonden för europeiskt bistånd till de sämst ställda (FEAD). Fonden strävar efter att hjälpa till att lyfta de sämst ställda människorna i EU ur fattigdom och främja deras sociala integration genom att kombinera materiel och livsmedelsbistånd, tillsammans med specifika råd och åtgärder för social integration. Revisorerna kommer att bedöma den initiala uppbyggnaden av FEAD och undersöka om medlemsländernas program är effektiva för att rikta in sig på de sämst ställda. De kommer också att granska den resultatmätning som kommissionen har infört för att fastställa fondens bidrag till att uppfylla EU:s fattigdomsminskningsmål.

Revisorerna har idag publicerat en bakgrundsrapport om FEAD. Bakgrundsdokument ger information baserad på förberedande arbete som utförts innan en pågående revisionsuppgift påbörjas. De är avsedda som en informationskälla för dem som är intresserade av den granskade policyn och/eller programmet.

De huvudsakliga aktiviteterna under FEAD inkluderar tillhandahållandet av:

• Matstöd, såsom utdelning av matpaket och färdigmat till människor i allvarligt utsatta förhållanden eller skolluncher för barn som riskerar fattigdom och social utestängning;

• materiellt stöd, såsom hygienartiklar för vuxna och barn, utvalda typer av kläder och grundläggande hushållsartiklar samt sovsäckar för hemlösa;

• information för att lindra svårigheter, såsom information om grundläggande rättigheter, personlig hygien, kostrådgivning och stöd tillgängligt från nationella socialvårdsinstitutioner, och;

• Stöd till social integrering av de sämst ställda genom att förbättra deras tillgång till befintligt materiellt stöd och sociala tjänster och till aktiviteter som erbjuds inom Europeiska socialfonden.

Annons

"FEAD syftar till att tillhandahålla de mest grundläggande förnödenheterna till människor som lever i fattigdom", säger George Pufan, ledamot av Europeiska revisionsrätten som är ansvarig för rapporten. "Så det är avgörande att lagstiftningen och de program som finansieras är utformade för att kanalisera hjälpen dit det behövs som mest."

Granskningen kommer att vända sig till Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, sociala frågor och integration (som förvaltar FEAD), samt myndigheterna som genomför verksamheten i de 28 medlemsstaterna.

Revisionsberättelsen förväntas publiceras under första halvåret 2019.

Syftet med detta pressmeddelande är att förmedla huvudbudskapen i Europeiska revisionsrättens bakgrundsdokument. Hela tidningen är finns här.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend