Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#Polen: European Judges Association stänger av det polska nationella rättsrådet #KRS #Ruleof Law 

DELA MED SIG:

publicerade

on


Idag (17 september) samlades generalförsamlingen för det europeiska nätverket för domare (ENCJ) i Bukarest för att diskutera ståndpunkten för det polska nationella rättsrådet, KRS, i ENCJ. Gruppen fann att KRS inte längre kunde beskrivas som oberoende av den verkställande makten (den nuvarande PiS-regeringen) och den lagstiftande församlingen och säkerställa det slutliga ansvaret för stödet från rättsväsendet i den oberoende rättvisan.  

Man kände att det var en mycket sorglig dag, då KRS var en av grundarna till nätverket och deras representanter till nätverket var mycket respekterade och bidrog starkt till nätverkets arbete, både i styrelsen och i olika ENCJ-projekt under många år. 

De extrema omständigheterna i Polen just nu har lett till det beslut som just fattats. Dessa omständigheter angavs i direktionens papper som publicerades den 16 augusti 2018. 

Den polska regeringen har vid ett flertal tillfällen uttalat att den vill föra rättssystemet i deras land under "demokratisk kontroll". Enligt deras uppfattning är detta nödvändigt eftersom domarna i deras land är en stat i en stat, och en viktig del av dem är korrupta, lata eller (tidigare) kommunister. 

No substantial evidence of the ‘systemic wrongs’ the government claims it wants to put right has been brought to the attention of the ENCJ’s Executive Board. For example, no research has been presented about the number of ‘(former) communists’ in the judiciary and how they influence the work of the judiciary. The ENCJ said that this would be ‘surprising’ givent that the average age of judges in Poland is between 40 and 45, while Poland left the communist system in 1989. The same goes for research on corruption: only incidental examples came to the attention of the Board with no evidence of systemic corruption.  

KRS har för närvarande fråntagits sin rösträtt och uteslutits från deltagande i ENCJ-aktiviteter. ENCJ förblir dock fast besluten att hålla kontakten med KRS. ENCJ kommer att fortsätta att övervaka situationen och ser fram emot den tidpunkt då KRS uppfyller kraven i ENCJ och som ett resultat kan välkomnas tillbaka som aktiv medlem i ENCJ. Samtidigt är ENCJ beredd att erbjuda sin hjälp och vägledning till KRS för att fastställa efterlevnaden av de europeiska standarderna för råd för rättsväsendet. 

Bakgrund 

Annons

ENCJ syftar till att förbättra samarbetet mellan, och god ömsesidig förståelse mellan, råden för rättsväsendet och medlemmarna av rättsväsendet i EU:s medlemsländer. Detta mål för med sig ett gemensamt ansvar att upprätthålla grunden för vår gemensamma europeiska rättsordning, särskilt rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende inom denna ordning. Medlemsstaterna är fria att organisera sina rättssystem på ett sätt som de finner lämpligt, men det finns vissa minimistandarder som måste följas. 

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend