Anslut dig till vårt nätverk!

Kanada

#CETA - Handelsavtal mellan EU och Kanada börjar skörda frukter för företag på båda sidor av Atlanten

DELA MED SIG:

publicerade

on

Fredagen den 21 september är det första årsdagen av det preliminära ikraftträdandet av det omfattande ekonomiska och handelsavtalet (CETA) mellan EU och Kanada. Tidiga tecken visar att avtalet redan börjar ge resultat för EU:s exportörer. Kommissionär Malmström kommer att besöka Kanada den 26 och 27 september för att utvärdera framstegen.

I Montreal kommer kommissionsledamoten att träffa ministern för internationell handelsdiversifiering, James Gordon Carr. Hon kommer att delta i den första gemensamma kommittén EU-Kanada den 26 september, som är det högsta organet för de två partnerna för att diskutera frågor av intresse relaterade till avtalet. Hon kommer också att besöka flera europeiska och kanadensiska företag, diskutera med företagsrepresentanter som redan använder sig av avtalet och tala vid Université de Montréal den 27 september.

Handelskommissionär Cecilia Malmström (avbildad) sa: "Handelsavtalet mellan EU och Kanada har nu varit i kraft i ett år och jag är nöjd med de framsteg som gjorts hittills. De preliminära uppgifterna visar att det finns mycket att fira, även i detta skede. Exporten ökar totalt sett och många sektorer har sett imponerande ökningar. Detta är goda nyheter för europeiska företag, stora som små. Som alltid med dessa avtal finns det vissa områden där vi måste se till att vi genomför det som har avtalats noggrant, för att säkerställa att medborgare och företag kan dra full nytta av de nya möjligheterna. Detta är något jag tänker diskutera med mina kanadensiska motsvarigheter i den gemensamma kommittén nästa vecka. Jag är glad att kunna säga att vårt partnerskap med Kanada är starkare än någonsin – strategiskt såväl som ekonomiskt. Tillsammans står vi upp för en öppen och regelbaserad internationell handelsordning. CETA är ett tydligt bevis på det.”

Tidiga dagar men positiva trender

Förutom att ta bort praktiskt taget alla tullar, har CETA gett ett lyft till affärsklimatet mellan EU och Kanada, vilket ger värdefull rättssäkerhet för EU-företag som vill exportera. Även om det är för tidigt att dra några säkra slutsatser, pekar de första handelsresultaten i rätt riktning. Över hela EU tyder den senaste tillgängliga statistiken för perioden oktober 2017 till juni 2018 på att exporten har ökat med över 7 % från år till år.

Av dessa går det särskilt bra för vissa sektorer. Maskiner och mekaniska apparater, som utgör en femtedel av EU:s export till Kanada, har ökat med över 8 %. Läkemedel, som står för 10 % av EU:s export till Kanada och har ökat med 10 %. Andra viktiga EU-exporter ökar också: möbler med 10 %, parfymer/kosmetika med 11 %, skor med 8 % och kläder med 11 %.

När det gäller jordbruksprodukter finns det också några uppmuntrande siffror: exporten av frukt och nötter ökade med 29 %, choklad med 34 %, mousserande vin med 11 % och whisky med 5 %.

Annons

Företag som redan drar nytta av CETA på olika sätt inkluderar till exempel:

  • Konsortiet av italienska San Daniele-skinkaproducenter ökade sin försäljning till Kanada med 35 %. Exporten av italienska jordbruksprodukter till Kanada ökade med 7.4 % totalt.
  • Belgiskt chokladföretag Smet Chocolaterie som just har öppnat sin första butik i Ontario, Kanada, för att klara av extra efterfrågan på deras produkter; tack vare avskaffandet av 15 % importtullar ökade deras försäljning med en femtedel jämfört med året innan. Europeisk export av choklad till Kanada ökade totalt med 34 %.
  • Spanska bolaget Hiperbarisk tillverka innovativa maskiner för att konservera mat med högt tryck. Tack vare CETA är det lättare för deras arbetare att tillfälligt komma in i Kanada för att installera och underhålla sin utrustning.

Företagsexempel från Belgien, estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Spanienoch Sverige finns tillgängliga här..

Bakgrund

CETA erbjuder nya möjligheter för EU-företag av alla storlekar att exportera till Kanada. Avtalet eliminerade tullarna på 98 % av de produkter som EU handlar med Kanada. Detta uppgår till cirka 590 miljoner euro i sparade tullar per år när alla tullsänkningar börjar. Det ger också EU-företag den bästa tillgången som någonsin erbjudits företag utanför Kanada att lägga bud på landets offentliga upphandlingskontrakt – inte bara på federal nivå men även på provinsiell och kommunal nivå.

CETA skapar nya möjligheter för europeiska bönder och livsmedelsproducenter, samtidigt som EU:s känsliga sektorer skyddas fullt ut. Avtalet innebär nu att 143 livsmedels- och dryckesprodukter av hög kvalitet från EU ("de geografiska beteckningarna") nu kan säljas under eget namn i Kanada och skyddas från imitation.

Avtalet erbjuder också bättre villkor för tjänsteleverantörer, större rörlighet för företagets anställda och ett ramverk för att möjliggöra ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer, från arkitekter till kranförare.

CETA har varit provisoriskt i kraft sedan den 21 september 2017 efter dess godkännande av EU:s medlemsstater, uttryckt i rådet, och av Europaparlamentet. Det kommer dock att träda i kraft helt och definitivt först när alla EU:s medlemsstater har ratificerat avtalet.

EU har 39 handelsavtal med 69 länder på plats. Det senaste avtalet som EU ingått är med Japan. EU:s handelsavtal har visat sig stimulera tillväxt och sysselsättning i Europa. Ett exempel är handelsavtalet mellan EU och Sydkorea. Sedan den trädde i kraft 2011 har EU:s export till Sydkorea ökat med mer än 55 %, exporten av vissa jordbruksprodukter har ökat med 70 %, EU:s bilförsäljning i Sydkorea har tredubblats och handelsunderskottet förvandlats till ett överskott. 31 miljoner jobb i Europa är beroende av export. I genomsnitt stödjer varje ytterligare export av 1 miljard euro 14 000 arbetstillfällen i EU.

Mer information

EU:s exportörer

Faktablad

Stad och städer som exporterar till Kanada

Text från CETA

Fler resurser på CETA

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend