Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#moms – Medlemsstaterna förlorar fortfarande nästan 150 miljarder euro i intäkter enligt nya siffror

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU-länderna förlorade nästan 150 miljarder euro i intäkter från mervärdesskatt (moms) 2016, enligt en ny studie publicerad av EU-kommissionen.

The so-called ‘VAT Gap’ shows the difference between the expected VAT revenue and the amount actually collected. While member states’ have carried out a lot of work to improve VAT collection, today’s figures show that reform of the current EU VAT system combined with better cooperation at EU level are needed so that nember states can make full use of VAT revenues in their budgets.

Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Commissioner Pierre Moscovici said: “Member states have been improving VAT collection throughout the EU. This must be recognised and commended. But a loss of €150 billion per year for national budgets remains unacceptable, especially when €50bn of this is lining the pockets of criminals, fraudsters and probably even terrorists. A substantial improvement will only come with the adoption of the VAT reform we proposed a year ago. I urge member states to move forward on the definitive VAT system before the European Parliament elections in 2019.”

I nominella termer minskade momsgapet med 10.5 miljarder euro till 147.1 miljarder euro 2016, en minskning till 12.3 % av de totala momsintäkterna jämfört med 13.2 % året innan. Medlemsländernas individuella prestationer varierar fortfarande avsevärt. Momsgapet minskade i 22 medlemsländer, medan Bulgarien, Lettland, Cypern och Nederländerna visade starka resultat, med en minskning i varje fall med mer än 5 procentenheter i momsförluster. Men momsgapet ökade i sex medlemsstater: Rumänien, Finland, Storbritannien, Irland, Estland och Frankrike.

While much progress has been achieved to improve VAT collection and administration at the EU level, Member States should now move forward and agree as soon as possible on the much broader reform to cut down on VAT fraud in the EU’s system, som föreslog förra året av kommissionen. Omstarten skulle förbättra och modernisera systemet för såväl regeringar som företag, vilket gör systemet mer robust och enklare att använda för företag.

Bakgrund

VAT Gap-studien finansieras av EU:s budget och dess resultat är relevanta för både unionen och medlemsländerna eftersom moms ger ett viktigt bidrag till unionens och nationella budgetar. Studien tillämpar en "top-down"-metod som använder nationalräkenskapsdata för att ta fram uppskattningar av momsgap.

Annons

För första gången innehåller 2018 års rapport en bredare analys av effekten av vissa externa faktorer såsom ekonomins produktiva struktur och arbetslöshet, samt de som står under direkt kontroll av skatteförvaltningen såsom storleken på skatteförvaltningen och IT-utgifter. Denna aspekt är särskilt viktig eftersom investeringar i IT vanligtvis leder till en minskning av momsgapet, enligt vad som anges i rekommendationer som kommissionen tidigare lämnat till medlemsstaterna.

Mer information

För mer information, se vår FAQ.

Hela rapporten och ett faktablad finns tillgängligt här. .

VIDEO: Kommissionsledamot Moscovici om kampen mot momsbedrägerier

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend