Anslut dig till vårt nätverk!

Brexit

#Brexit – European People’s Party calls for level-playing field for EU investment firms post-Brexit

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor röstar i kväll (25 september) om nya regler för värdepappersföretag. Den nya lagen gäller inte bara för värdepappersföretag inom EU, utan fastställer också regler för vad tredjelands värdepappersföretag kan göra inom EU.

“More than half of all European investment firms come from the United Kingdom and will soon be from a third country. With the new set of rules, we will make sure that those British firms, like any others which come from a third country, remain subject to the EU regime and will have to set up camp in the EU if they want to perform certain services such as trading on own account or underwriting,” explained Markus Ferber MEP.

“We want to ensure that there is a level playing field. The review of the rules for investment firms is part of the EU’s strategy to get ready for Brexit. The new regime will also be more proportionate and more tailored to the specific risks of investment firms’ business models,” Ferber added.

Markus Ferber is the EPP Group’s Spokesman in the Committee on Economic and Monetary Affairs and at the same time, Parliament’s negotiator of the new rules.

Shadow Rapporteur Sven Giegold MEP (Green) said: “The new rules for investment firms are a big step forward for a strong European financial markets regulation. In future, all investment firms registered in the EU will have to abide by European rules on capital, liquidity and reporting. The new uniform set of rules not only overcomes the patchwork of national legislation, but also aligns capital requirements with the actual risks of investment firms. Unfortunately, Parliament’s compromise falls short of the Commission proposals particularly with regard to liquidity requirements.

“In response to Green amendments, Parliament has called for large investment firms such as Blackrock, State Street and Vanguard to make their investment policies more transparent to the public. This would be a first step towards regulating in a more European manner the ever-increasing power of large asset managers in the management of many EU corporates. They are now asked to make public in which companies they hold shares of more than 5% and how they vote at general meetings. Unfortunately, the right-wing conservatives blocked our proposal to also make public the meetings of investment firms with the management of the companies whose shares they hold.

“Like the banking package, the compromises on the regulation of investment firms contain requirements for the consideration and disclosure of environmental, social and governance (ESG) risks. This will allow the financial markets to become a bit greener again and strengthen sustainable investment.”

Annons
Bakgrund

Mer än 6,000 XNUMX företag registrerade i EU med en MiFID-licens omfattas för närvarande av inga eller endast nationella regulatoriska krav gällande kapital, likviditet och rapportering. Värdepappersföretagens inflytande har på senare tid ökat betydligt jämfört med traditionella banker. Vissa verksamheter har krävt beräkning av kapitalkrav i enlighet med bankregler (CRR/CRD), eftersom även om värdepappersföretag knappast tar några kreditrisker är de exponerade för höga operativa risker som kan få följdeffekter för den breda ekonomin, liknande till banker.

Det nya ramverket delar in värdepappersföretag i tre klasser. 20 stora företag med en balansomslutning på mer än 30 miljarder euro kommer att behöva tillämpa bankreglerna fullt ut och kommer hädanefter att övervakas av den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) inom ECB. Tillsynsmyndigheter kan också utsätta företag med en balansomslutning på mindre än 30 miljarder euro för europeisk SSM-tillsyn om de bedriver bankliknande verksamhet. För alla andra företag gäller det nya ramverket, enligt vilket det erforderliga kapitalet mäts utifrån de faktiska riskerna i affärsverksamheten. De minsta företagen kan tillämpa förenklade regler, men omfattas också av det nya europeiska tillsynssystemet.

Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON) antog den parlamentariska ståndpunkten med stor majoritet från alla politiska grupper. Rapporten väntar nu på godkännande av ministrarna i rådet, vars gemensamma förhandlingsposition fortfarande är under behandling. Först då kan de sista trilogerna mellan EU-institutionerna börja.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend