Anslut dig till vårt nätverk!

Belgien

#EUBudget2019 – Ledamöterna ökar anslagen till ungdom, migration och forskning

DELA MED SIG:

publicerade

on

Budgetledamöter i Europaparlamentet ökade Erasmus+-medel och återställde budgetar för infrastrukturinvesteringar, liksom Horizon 2020, EU:s forskningsprogram.

Förra veckan röstade de igenom en budget på totalt 166.3 miljarder euro i åtaganden, vilket är 717 miljoner euro mer än EU-kommissionens ursprungliga förslag.

När det gäller betalningarna fastställde budgetutskottets ledamöter dem till 149.3 miljarder euro (kommissionens ursprungliga förslag var 148.7 miljarder euro i betalningar). Siffrorna inkluderar specialinstrument såsom solidaritets- och globaliseringsanpassningsfonderna och Europeiska kommissionens administrativa budget, men inte de övriga EU-institutionernas administrativa budgetar.

Erasmus+, forskning, infrastruktur

Ledamöterna ökade Erasmus+-programmet med 362 miljoner euro och återställde helt och hållet pre-EFSI-budgetarna för Connecting Europe Facility (CEF), som finansierar infrastrukturprojekt, och Horizon 2020-programmet, som stöder forskningsprojekt, och lade till 256.9 miljoner euro. Båda programmen hade drabbats av nedskärningar som en del av åtgärder för att hjälpa till att finansiera EU-garantin för Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI). De ökade ytterligare Horizon 2020 med ytterligare 65 miljoner euro och klimatrelaterade utgifter under Horizon 2020, CEF och Rubrik 2 program med ytterligare 97.3 miljoner euro.

Andra viktiga tillägg från budgetutskottet till kommissionens budgetförslag inkluderar:

  • 346.7 miljoner euro för Youth Employment Initiative, vilket höjer totalen för 2019 till 580 miljoner euro;
  • 74.7 miljoner euro för säkerhetsrelaterade program och byråer;
  • 50 miljoner euro i EU-stöd till medlemsländer som drabbats av afrikansk svinpest, och;
  • 28.9 miljoner euro för stöd till små och medelstora företag (SMF).

Migration

Annons

Ledamöterna har förstärkt vissa budgetposter med en tydlig koppling till de grundläggande orsakerna till migration inom EU:s omedelbara och bredare grannskap, såsom instrumentet för utvecklingssamarbete (+147.5 miljoner euro), det europeiska grannskapsinstrumentet (fonder för det södra grannskapet och Palestina, +146 miljoner euro) samt stöd inför anslutningen till västra Balkan (+56.3 miljoner euro). För åtgärder för att ta itu med migrationsutmaningar inom EU har parlamentsledamöter stärkt Asyl, Migration and Integration Fund (AMIF) med 33 miljoner euro.

Turkiet

Ledamöterna insisterar på att EU:s budget ska få del av den andra delen av 3 miljarder euro Anläggning för flyktingar i Turkiet (FRT) får inte överstiga 1 miljard euro för att behålla samma förhållande mellan EU:s budget och medlemsländernas bidrag som för den första delen. Som 550m användes redan från 2018 års EU-budget minskade kommittémedlemmarna kommissionens förslag för 2019 med 1 miljard euro, vilket resulterade i ett bidrag på 450 miljoner euro (medlemsstaterna vill ha ett bidrag på 2 miljarder euro från EU-budgeten – och kommissionen budgeterade därför 1.45 miljarder euro för FRT i 2019).

När det gäller stödet inför anslutningen till Turkiet beslutade utskottets ledamöter att inte återkalla de nedskärningar som gjorts av rådet, vilket ytterligare minskade en del av föranslutningsmedlen med 66.8 miljoner euro, vilket sammantaget nådde en minskning på 213.5 miljoner euro under Kommissionens förslag i medel öronmärkta för Turkiet, på grund av bristande respekt för EU:s värderingar.

Offert

Rapporteur Daniele Viotti (S&D, IT) said: “”Today’s vote closed the first phase of the budgetary procedure 2019. The Parliament worked hard to deliver an EU budget that is sustainable, financially sound and in line with our political priorities. Now it is time for the negotiations with the Council. As Parliament’s general rapporteur, I will be on the front line to restore essential funding, to help address the migration crisis, youth unemployment and other priorities during the conciliation phase.”

Nästa steg

The details of the budget will be available shortly and a corresponding resolution will be voted on at the committee meeting on 8 or 9 October. The whole Parliament will vote on its position on the Draft Budget 2019 on 24 October. This will kick off three weeks of “conciliation” talks with the Council, with the aim of reaching a deal between the two institutions in time for next year’s budget, to be voted on by Parliament and signed by its president at the end of November.

Mer information  

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend