Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Ett Europa som skyddar: EU:s tullar beslagtog över 31 miljoner #FakeGoods vid EU:s gränser 2017

DELA MED SIG:

publicerade

on

New figures released by the European Commission show that customs authorities detained over 31 million fake and counterfeit products at the EU’s external border with a street value of more than €580 million.

Även om de totala siffrorna har minskat sedan 2016, utgör falska potentiellt farliga varor för dagligt bruk som sjukvårdsprodukter, mediciner, leksaker och elektriska varor nu en mycket högre andel av alla beslag – 43 % av alla kvarhållna varor kom från detta kategori. Sammantaget var den högsta kategorin av förfalskade varor livsmedel, som stod för 24 % av den totala mängden fängslade föremål. Därefter följde leksaker (11 %), cigaretter (9 %) och kläder (7 %).

Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Commissioner Pierre Moscovici said: “The EU’s Customs Union is on the front line when it comes to protecting citizens from fake, counterfeit and sometimes highly dangerous goods. Stopping imports of counterfeits into the EU also supports jobs and the wider economy as a whole. The European Union stands in support of intellectual property and will continue our campaign to protect consumer health as well as protecting businesses from criminal infringement of their rights.”

När det gäller transportsätt kom 65 % av alla kvarhållna föremål in i EU via sjövägen, vanligtvis i stora försändelser. Detta följdes av flygtrafik som transporterade 14 % av falska artiklar. Trea var budtrafik och posttrafik som tillsammans stod för 11 % och huvudsakligen utgjordes av konsumtionsvaror beställda på nätet såsom skor, kläder, väskor och klockor.

Kina är fortfarande det huvudsakliga ursprungslandet för falska varor som kommer in i EU. Den största mängden falska kläder kom från Turkiet medan de mest förfalskade mobiltelefonerna och tillbehören, bläckpatroner och toner, CD/DVD och etiketter, taggar och klistermärken kom in i EU från Hongkong och Kina. Indien var det främsta ursprungslandet för falska och potentiellt skadliga läkemedel. I 90 % av frihetsberövandena förstördes varor antingen eller ett rättsfall inleddes för att fastställa en överträdelse eller som en del av brottsprocesser.

Bakgrund

Under de senaste 50 åren har tullunionen utvecklats till en hörnsten i vår inre marknad, som håller EU:s gränser säkra och skyddar våra medborgare från förbjudna och farliga varor som vapen, droger och förfalskade produkter.

Annons

The Commission’s report on customs actions to enforce intellectual property rights has been issued annually since 2000 and is based on data transmitted by member states’ customs administrations to the Commission.

This year’s figures highlight the importance of the åtgärder som presenterades förra året av kommissionen för att säkerställa att immateriella rättigheter skyddas väl, och därigenom uppmuntra europeiska företag, särskilt små och medelstora företag och nystartade företag, att investera i innovation och kreativitet. Det där initiativet har som mål att göra det lättare att agera effektivt mot intrång i immateriella rättigheter, underlätta gränsöverskridande rättstvister och ta itu med förfalskade eller piratkopierade varor som importeras till EU.

Uppgifterna ger värdefull information som stöder analysen av intrång i immateriella rättigheter och hjälper andra institutioner som Europeiska unionens immaterialrättskontor och OECD att kartlägga ekonomiska data och de vanligaste vägarna för förfalskare.

Mer information

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig här..

FAKTABLAD: Förfalskade varor beslagtagna vid EU:s gräns

Press release: Celebrating the Customs Union: the world’s largest trading bloc turns 50

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend