Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Grönt ljus för #momsöversyn för att förenkla systemet och minska bedrägerier

DELA MED SIG:

publicerade

on

Ledamöterna förra veckan stödde huvuddelen av EU-kommissionens föreslagna reform av momssystemet, samtidigt som de föreslog några justeringar, som att fastställa en maximal momssats.

Två lagar gick till omröstning. Den ena syftar till att underlätta handeln, särskilt för små och medelstora företag, inom den inre marknaden och minska momsbedrägeri (antagen med 536 röster för, 19 emot och 110 nedlagda röster), medan den andra handlar om att inrätta ett tydligare system för momssatser (antaget av 536). röster för, 87 emot och 41 nedlagda röster). De ingår båda i det omfattande paket av åtgärder som läggs fram för att reformera momssystemet och förbättra den gränsöverskridande tydligheten.

Enligt studier, förlorar EU-länderna upp till 50 miljarder euro på gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier varje år.

Genom de två omröstningarna stödde parlamentsledamöterna kommissionens breda satsning, samtidigt som de föreslog att fastställa en maximal momssats på 25 %, mekanismer för tvistlösning, ett system för att automatiskt meddela ändringar av momsregler i olika medlemsländer, och en informationsportal genom vilken för att snabbt få korrekt information om momssatser i hela EU.

De föreslagna förbättringarna av kommissionens förslag kommer nu att vidarebefordras till rådet, som sedan får i uppdrag att anta lagstiftningen.

Under diskussion som föregick omröstningen, sa föredraganden Jeppe Kofod (S&D, DK), "Vi har för närvarande ett lapptäcke av momssystem i Europa fulla av kryphål och svarta hål. Detta har lett till en växande förlust av momsintäkter (momsgap). Med reformerna på bordet kan vi minska momsgapet med 41 miljarder euro per år och lätta företagens administrativa kostnader med 1 miljard euro per år.”

Den andra föredraganden, Tibor Szanyi (S&D, HU), sa: "Att slutföra reformen av momssystemet är grundläggande för att stödja EU:s företag. Det nuvarande systemet passar helt enkelt inte för dagens globaliserade värld. Reformerna minskar diskriminering mellan medlemsländer samtidigt som flexibiliteten bibehålls, främjar små och medelstora företag och stödjer de sociala och miljömässiga dimensionerna."

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend