Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#EESC förespråkar en starkare Connecting Europe Facility efter 2020

DELA MED SIG:

publicerade

on

En starkare budget, fler synergier mellan nätverk, fortsatt tekniskt stöd, bekräftade åtaganden för investeringar i elprojekt och dubbel användning av civil-militär infrastruktur. I den yttrande sammanställd av Aurel Laurențiu Plosceanu och Graham Watson, som godkändes vid EESK:s plenarsammanträde den 19 september 2018, stöder EESK i stort den nya förordningen om Connecting Europe Facility (CEF) för perioden 2021–2027 och talar om för kommissionen var det finns utrymme för förbättring.

Europeiska unionen kommer att investera i transeuropeiska transport-, energi- och digitala nätverk genom det reformerade CEF-programmet. Uppdaterad och högpresterande infrastruktur är nyckeln till att hjälpa till att ansluta och integrera europeiska regioner, stimulera skapandet av jobb och uppnå smart, hållbar och inkluderande tillväxt.

“The CEF is one of the most successful EU programmes and is of strategic importance for the integration of the internal market, the completion of the Energy Union, smart mobility and the opportunity for the EU to deliver tangible added value for citizens, social cohesion and businesses,” said Plosceanu. “By the end of 2017 CEF Transport had already allocated €21.3 billion in grants for projects leading to €41.6bn of total investments. It is estimated that every €1bn invested will create up to 20,000 jobs,” he added.

Sir Graham was on the same wavelength, underlining that, “we must not allow regulatory authorities in member states or at EU level to frustrate electricity interconnection, for example, by freezing out schemes which are privately financed. If we are to meet our climate goals we will need both public and private finance in trans‑European networks.”

EESK välkomnar den reviderade förordning som lagts fram av Europeiska kommissionen och pekar på fem områden som kan förbättras.

  • En starkare budget för CEF 2021–2027

Kommittén efterlyser fortsatt engagemang från EU och nationella offentliga myndigheter och uppmuntrar kommissionen att anslå en större budget till CEF för perioden efter 2020. Bidrag bör förbli den viktigaste komponenten.

  • Fler synergier mellan transport, energi och digital infrastruktur

EESK råder Europeiska kommissionen och medlemsstaterna att ytterligare uppmuntra synergier på projektnivå mellan följande sektorer: transport, energi och digitala nätverk. Synergierna är för närvarande begränsade på grund av den stela budgetramen vad gäller stödberättigande för projekt och kostnader.

Annons
  • Fortsatt teknisk support

Kommittén rekommenderar att kommissionen fortsätter att tillhandahålla tekniskt stöd genom CEF-programmets stödåtgärd för att främja stödberättigande för mogna och högkvalitativa projekt. Kommissionen bör också förenkla de administrativa kraven och uppdatera utvärderingskriterierna så att det blir lättare att identifiera mervärdet av olika projekt.

  • Upprätthålla engagemang för investeringar i elprojekt

The EESC urges the European Parliament and the Council to maintain the commitment in the previous CEF regulation to spend most of the energy budget on electricity projects. Only by doing so will the CEF be in line with the EU’s climate and energy policy, avoiding becoming a major source of funding for fossil energy projects within the Multiannual Financial Framework (MFF). This commitment should be strengthened rather than weakened in the CEF 2021-2027.

  • Investera i dubbla användningsområden för civilt försvarsinfrastruktur

För att förbättra den militära rörligheten i EU kommer CEF för första gången någonsin att investera i dubbelanvändning av civil-militär transportinfrastruktur. I detta avseende föreslår kommittén att man stödjer TEN-T-näten och de regioner som är mest utsatta för militära risker och rekommenderar att man håller ett öppet och proaktivt tillvägagångssätt i det nya geopolitiska internationella sammanhanget.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend