#Migration - Kommissionen ger € 24.1 miljoner till #InternationalOrganizationForMigration för att ge stöd, hjälp och utbildning för migrerande barn i Grekland

| Oktober 12, 2018

Europeiska kommissionen har beviljat € 24.1 miljoner i katastrofhjälp inom ramen för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) för att stödja Grekland i svar på migrationsutmaningar. Den internationella organisationen för migration (IOM) kommer att få finansiering för att säkerställa att invandrarbarn direkt kan placeras i en skyddsmiljö och få utbildning.

Det kommer särskilt att stödja barnsäkra boende, medicinsk och psykologisk stöd, tolkning och kulturell förmedling samt livsmedelsförsörjning för upp till 1,200 ensamkommande minderåriga i de grekiska öarna och på fastlandet och underlätta formell utbildning genom att tillhandahålla transport och skolpaket.

Dessutom kommer finansieringen att hjälpa migranter som är registrerade för stödja frivilliga återvändande och återintegreringsprogram. Finansieringsbeslutet kommer på toppen av mer än € 1.6 miljarder finansieringsstöd tilldelat av kommissionen sedan 2015 för att hantera migrationsutmaningar i Grekland. Grekland har nu, inom ramen för asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och den inre säkerhetsfonden (ISF) tilldelats € 482.2m i nödfinansiering, förutom € 561m som redan beviljats ​​under dessa medel för det grekiska nationella programmet 2014-2020.

Du kan hitta ett faktablad med detaljerad information om EU: s ekonomiska stöd till Grekland här.

Taggar: , ,

Kategori: En framsida, EU, Europeiska agendan för migration, Europeiska kommissionen, Frontex, grekland, invandring, Internationella organisationen för migration (IOM), Mare Nostrum