Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#EUDrinkingWater - Bättre kvalitet och tillgång

DELA MED SIG:

publicerade

on

Vattenfontän Dricksvatten av god kvalitet är av avgörande betydelse 

Ledamöterna kommer att rösta den 23 oktober om regler för att ytterligare förbättra kvaliteten på och tillgången till dricksvatten för alla människor och minska plastavfallet från vattenflaskor.

De flesta människor i EU har god tillgång till dricksvatten av hög kvalitet. Enligt a rapport från Europeiska miljöbyrån (2016), mer än 98.5 % av testerna som utfördes på dricksvattenprover mellan 2011 och 2013, uppfyllde EU-standarder.

EU:s dricksvattendirektiv fastställer minimikvalitetsnormer för vatten avsett för mänsklig konsumtion (dricka, matlagning, andra hushållsändamål), för att skydda oss från kontaminering.

Dricksvatten Dricksvatten i EU 

Parlamentet kommer att rösta om en uppdatering av reglerna för att öka konsumenternas förtroende och uppmuntra drickandet av kranvatten. Rapporten, antagen av miljöutskottet i september, uppmanar EU-länderna att "främja universell tillgång" till rent vatten för alla, särskilt utsatta grupper med ingen eller endast begränsad tillgång.

Lagstiftningen syftar till att ytterligare höja kranvattenkvaliteten genom att skärpa maxgränserna för vissa föroreningar som bly (som ska halveras) eller skadliga bakterier. Nivåerna av mikroplast kommer också att övervakas. De nya reglerna skulle också öka transparensen och ge konsumenterna bättre tillgång till information.
Att dricka kranvatten är billigt och miljövänligt. Medlemmarna vill ha åtgärder som att installera gratis fontäner på offentliga platser - inklusive köpcentra och flygplatser - och uppmuntra tillhandahållande av kranvatten på restauranger.

Enligt EU-kommissionen skulle tillgång till vatten av bättre kvalitet kunna minska vattenförbrukningen på flaska med 17 %. Mindre vatten på flaska skulle hjälpa människor att spara pengar och även ha en positiv inverkan på miljön genom att minska CO2-utsläppen och plastavfallet.

Dricksvatten Den ekonomiska och miljömässiga påverkan 

Smakämnen Right2Water Medborgarinitiativet samlade mer än 1.8 miljoner underskrifter, vilket visar hur starkt européer tycker om att dricka vatten. Offentliga samråd har visat att de känner sig osäkra på kvaliteten på kranvattnet när de reser i andra EU-länder, även om efterlevnaden är hög. De vill också få mer uppdaterad information om kvaliteten på dricksvattnet.

Dricksvatten Vad européer tycker om dricksvatten 

Nästa steg

Annons

Ledamöterna kommer att debattera de nya reglerna idag (22 oktober) och rösta om dem dagen efter. Reglerna måste sedan förhandlas fram med rådet och kommissionen innan de kan träda i kraft.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend