Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#DrinkingWater - Nya planer för att förbättra kranvattenkvaliteten och skära bort plastskräp

DELA MED SIG:

publicerade

on

En ung pojke dricker vatten i en offentlig park ©AP images/European Union -EP     

Ledamöterna stödde på tisdagen (23 oktober) planer på att förbättra konsumenternas förtroende för dricksvatten från kranen, vilket är mycket billigare och renare för miljön jämfört med vatten på flaska.

Lagstiftningen skärper gränsvärdena för vissa föroreningar som bly (som ska minskas med hälften), skadliga bakterier och inför nya lock för vissa hormonstörande ämnen. Det sätter också nivåer av mikroplast, ett växande problem, under övervakning.

Tillgång till vatten

Medlemsstaterna bör också vidta åtgärder för att ge universell tillgång till rent vatten i EU och förbättra tillgången till vatten i städer och offentliga platser, genom att inrätta gratis fontäner där det är tekniskt möjligt och proportionerligt. De bör också uppmuntra kranvatten att tillhandahållas i restauranger, matsalar och cateringtjänster gratis eller till en låg serviceavgift.

Right2Water

Ledamöterna upprepar, i uppföljning av sin resolution om medborgarinitiativet Right2Water, att medlemsländerna bör fokusera på behoven hos utsatta grupper i samhället. De bör identifiera personer utan tillgång eller med begränsad tillgång till vatten, inklusive utsatta och marginaliserade grupper, och bedöma sätt att förbättra deras tillgång. De bör också tydligt informera dem om hur man ansluter sig till distributionsnätet eller om alternativa sätt att få tillgång till sådant vatten.

Michel Dantin (EPP, FR), föredragande, sa: "Sättet vi använder vatten definierar mänsklighetens framtid. Det är underförstått att alla ska ha tillgång till rent vatten av god kvalitet, och vi bör göra vårt yttersta för att göra det till överkomligt pris. som möjligt för alla."

Annons

Nästa steg

Betänkandet antogs med 300 röster för, 98 emot och 274 nedlagda röster. Parlamentet kommer att inleda förhandlingar med rådet när EU:s ministrar har fastställt sin egen ståndpunkt i ärendet.

Bakgrund

Planerna syftar till att öka medborgarnas förtroende för vattenförsörjningen och öka användningen av kranvatten för att dricka, vilket kan bidra till att minska plastanvändningen och nedskräpningen.

Enligt Europeiska kommissionen (länk), kan lägre konsumtion av vatten på flaska hjälpa EU:s hushåll att spara mer än 600 miljoner euro per år. Om förtroendet för kranvatten förbättras kan medborgarna också bidra till att minska plastavfallet från vatten på flaska, inklusive havsskräp. Plastflaskor är en av de vanligaste engångsplastartiklarna som finns på europeiska stränder. Med uppdateringen av dricksvattendirektivet tar kommissionen ett viktigt lagstiftningssteg mot genomförandet av EU:s plaststrategi som presenterades den 16 januari 2018.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend