Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#EESC kräver en snabb men gradvis övergång till hållbar ekonomi som involverar hela samhället

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska unionen har i internationella överenskommelser förbundit sig att arbeta för en koldioxidsnål, mer resurseffektiv och hållbar ekonomi, samt mot sociala mål, som nyligen i Göteborgsförklaringen om den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Att finansiera dessa åtaganden för hållbar tillväxt, med hänsyn till miljö-, sociala och styrningskriterier (ESG), utgör en enorm investeringsutmaning som överstiger den offentliga finansieringskapaciteten och kommer att kräva ytterligare resurser.

The European Economic and Social Committee (EESC) believes that member states need to build a common European sustainability framework in order to ensure support from the financial system in the transition. For this reason it strongly supports the European Commission’s Action Plan on financing sustainable growth and the legislative proposals stemming from it.

“The proposed framework is an important driver for restoring trust in the financial markets and connecting savings to – and reorienting capital flows towards – sustainable investment in the real economy.” So says Carlos Trias Pintó, EESC rapporteur for hållbar finansiering och institutional investors’ and asset managers’ duties regarding sustainability. Han förväntar sig att små och medelstora företag och gröna och sociala infrastrukturprojekt drar nytta av kompletterande finansieringsresurser.

In a package of three opinions on the Commission’s proposals, the Committee recommends a swift but gradual approach to implementing the Action Plan, given the complexity of the transition towards a sustainable economy. Stakeholders need time to adapt to the new reality.

Although the EESC’s opinions recognize the key role of financial market participants in the transition, the Committee emphasizes that society as a whole must be involved. “A joint effort by all, including actors in the financial sector, companies, citizens and authorities, is needed to establish a feasible system,” said Pintó.

Hållbarhetsklassificering och riktmärken är en bra utgångspunkt för ytterligare åtgärder

För EESK är det vettigt att inleda övergången till en mer hållbar ekonomi genom att upprätta en europeisk hållbarhetsklassificering, samt riktmärken för låga koldioxidutsläpp. Tasonomien bör vara dynamisk och baserad på en tydlig definition av ESG-kriterier. Det bör bland annat möjliggöra öronmärkning av finansiella produkter avseende hållbarhetsaspekter för att ge slutinvesterare relevant och jämförbar information.

Annons

Daniel Mareels, EESK:s föredragande om taxonomi och riktmärken, believes the proposed taxonomy is a good basis for further action and that a common approach on sustainability will be of the utmost importance. “A good and generally accepted European taxonomy should replace the existing national piecemeal approaches,” he thinks. “Where possible, it should be based on existing international frameworks.”

As the role of businesses will be essential for the transition to a sustainable economy, the taxonomy should take account of how they would implement it. It also has to be compiled taking on board differences between sectors and the size of businesses and aim for a feasible implementation, at both local and international level. “It is paramount that the taxonomy provides certainty, clarity and practicality,” noted Mareels.

For rapporteur Carlos Trias Pintó, the final aim should be to “promote the taxonomy worldwide and incorporate it into EU law uniformly and simultaneously in all member states”. Measures must be introduced to make sure it is regularly revised and updated.

Sociala och styrande faktorer måste följa miljöfaktorer

Även om EESK instämmer i att börja med att konfigurera och införa ett begränsat antal områden och rättsliga skyldigheter, till att börja med miljöfaktorer, välkomnar den införandet av minimigarantier för sociala och styrelseformer redan från början. Det skulle då vara viktigt att steg för steg utvidga den initiala taxonomin och rättsliga skyldigheterna till social hållbarhet och förvaltningsmål i framtiden.

Förtroendeförpliktelser kommer att leda till mer transparens

EESK välkomnar de föreslagna förtroendeskyldigheterna för finansmarknadsaktörer, som planerar att införliva ESG-kriterier i deras verksamhet, genom att fråga efter deras kunders hållbarhetspreferenser och genom att tvinga dem att lämna ut relevant information till slutinvesterare. Detta kommer att göra det möjligt för de senare att anpassa sina investeringsbeslut till sina hållbarhetspreferenser, baserat på högkvalitativ, tydlig och jämförbar information.

Kommunikation och aktualitet: Nyckelfaktorer för genomförandet av handlingsplanen

EESK:s yttrandepaket uppmärksammar också den avgörande betydelsen av kommunikation för att handlingsplanen ska bli framgångsrik. En motsvarande kommunikationsstrategi som omfattar alla intressenter och allmänheten bör också kompletteras med obligatorisk ekonomisk utbildning för att säkerställa att människor förstår denna nya hållbarhetsstrategi.

Slutligen framhåller kommittén potentialen med artificiell intelligens för att anpassa investerarnas preferenser till investeringsmålet och uppmanar medlagstiftarna att snabbt anta de tre lagstiftningsförslagen från handlingsplanen.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend