Anslut dig till vårt nätverk!

Konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR)

#StateAid – Kommissionen stöder en förlängning av det holländska stödsystemet för #MaritimeTransport

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har i enlighet med EU:s regler för statligt stöd godkänt förlängningen av en ordning som stöder sjötransportsektorn i Nederländerna. Enligt systemet kan företag som anställer sjöfolk ombord på vinddrivna kommersiella kryssningsfartyg dra nytta av en sänkning av inkomstskatter och sociala avgifter. Nederländerna har också gått med på att utvidga fördelarna med systemet till att omfatta alla fartyg som för flagg i någon av EU-medlemsstaterna eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Detta är i linje med kommissionens tolkning av Riktlinjer för statligt stöd till sjötransporter. Kommissionen drog slutsatsen att systemet, som kommer att gälla till slutet av 2022, är i linje med dessa riktlinjer eftersom det kommer att bidra till konkurrenskraften för EU:s sjötransportsektor, samtidigt som sysselsättningen bevaras och lika villkor garanteras.

Mer information kommer att finnas tillgänglig på kommissionens konkurrens webbplats, inom den offentliga fallet registret under saksnummer SA.46727.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend