Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Ledamöterna kräver EU-regler för att bättre skydda #minoriteter

DELA MED SIG:

publicerade

on

Mot bakgrund av ihållande diskriminering efterlyser parlamentet gemensamma regler för att säkerställa att rättigheterna för alla nationella minoriteter åtgärdas och respekteras i hela EU.

Ledamöterna uppmanar EU-kommissionen att utarbeta ett direktiv om minimistandarder för minoriteter i EU, inklusive riktmärken och åtgärder för att stoppa medlemsländer från att diskriminera minoriteter.

I en icke-lagstiftningsresolution som antogs tisdagen (13 november) med 489 röster för 112 och 73 nedlagda röster, efterlyste parlamentsledamöterna också en gemensam definition av minoriteter och rekommenderar att man antar definitionen i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (ECHR).

Ledamöterna betonade att EU-länderna måste säkerställa lika kulturella, språkliga och utbildningsmässiga rättigheter för de 8 % av EU-medborgarna som tillhör nationella minoriteter i hela EU. I sin resolution lyfter de fram behovet av ett EU-system för att skydda minoriteter som bör åtföljas av en bedömning av medlemsstaternas politik på detta område.

Romers rättigheter

Resolutionen uttrycker djup oro över antalet statslösa romer i Europa, som ofta tvingas till marginalisering. Ledamöterna uppmanar EU-länderna att stoppa statslöshet och garantera att denna minoritetsgrupp till fullo åtnjuter grundläggande mänskliga rättigheter.

Skydd och främjande av minoritetsspråk

Annons

Ledamöterna betonar vikten av att skydda och främja regionala språk och minoritetsspråk. Omkring 10 % av befolkningen i EU talar för närvarande minoritetsspråk. I texten uppmanas Europeiska kommissionen och EU-länderna att vidta åtgärder för att se till att regionala språk och minoritetsspråk finns i utbildningssystem och medier.

Referent Jozsef Nagy (EPP, SK) sa: "Vårt viktigaste mål är att minska hatretorik och de problem som följer av det. Alla europeiska medborgare bör kunna använda sitt modersmål utan rädsla på gatan och i offentliga utrymmen. Vi skulle vilja bygga broar mellan majoritets- och minoritetskulturer, så att de kan acceptera och stödja varandra. EU måste respektera sin språkliga och kulturella mångfald.”

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend