Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Lokala och regionala ledare stöder Europaparlamentets uppmaning att öka #EUBudget för alla medborgare

DELA MED SIG:

publicerade

on

 
Lokala och regionala ledare har välkomnat antagandet av Europaparlamentets ståndpunkt om EU:s långtidsbudget 2021–2027. Att öka resurserna med upp till 1.3 % av EU27:s bruttonationalinkomst (BNI), bevara en stark sammanhållnings- och jordbrukspolitik, samt att identifiera nya sätt att finansiera EU-investeringar för medborgarna är högsta prioriteringar för båda institutionerna. Dagens ståndpunkt från parlamentet är en solid grund för kommande förhandlingar med rådet och medlemsländerna, vars enhälliga överenskommelse är obligatorisk för att budgeten ska kunna antas.
"Europaparlamentets omröstning i dag är goda nyheter för regioner, städer och för alla medborgare. Det är av yttersta vikt att parlamentet gör sitt yttersta för att förse EU med adekvata medel för att möta det kommande decenniets utmaningar." ordföranden för Europeiska regionkommittén (ReK) Karl-Heinz Lambertz, betonade att: "Europeiska städer och regioner uppmanar alla EU-institutioner att arbeta sida vid sida för att sätta medborgarna i första hand för att säkerställa en snabb överenskommelse om nästa EU-budget, så det finns långsiktig kontinuitet och samstämmighet i EU:s investeringar."

Efter presentationen av Europeiska kommissionens förslag om EU:s nästa långtidsbudget – den fleråriga budgetramen – intensifierade ReK:s föredragande och företrädare sitt samarbete med parlamentets föredragande för att se till att de europeiska lokalsamhällenas röst beaktas i de viktigaste besluten om EU:s framtid.

Kommittén är mobiliserad för att undvika de föreslagna nedskärningarna av avgörande politikområden såsom sammanhållning och landsbygdsutveckling. Samtidigt arbetar lokala ledare för att förbättra EU:s inverkan på områden som innovation, kampen mot klimatförändringar, energiomställningen och integrationen av migranter, genom att öka lokala aktörers engagemang och stödja lokala initiativ.

Kommitténs MFF:s åsikt föredraganden, Nikola Dobroslavić (HR/EPP), ordförande för Dubrovnik-Neretva-regionen, sade: "Vi välkomnar varmt parlamentets omröstning om EU:s långtidsbudget. Alla involverade institutioner, särskilt Europaparlamentet och rådet, bör nu gå samman och utveckla en verklig dialog så att förhandlingarna kan slutföras 2019 för en snabb lansering av de nya programmen. Lokala och regionala myndigheter, jordbrukare, företag, studenter och forskare behöver tydlighet. Vi måste också respektera subsidiaritetsprincipen, för att hålla besluten så nära medborgarna som möjligt. EU:s budget kan bara leverera framgångsrikt om den bygger på ägande och partnerskap."

Mer information

Europaparlamentet röstar om MFF 2021-2027

EU:s regioner och städer förslag om MFF 2021-2027

Annons

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend