Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Försök att införliva permanent #åtstramning i EU-lag misslyckas säger #GUE/NGL

DELA MED SIG:

publicerade

on

Ett förslag från Europeiska kommissionen om att integrera "Fiscal Compact" i EU-lagstiftningen har avvisats av parlamentsledamöterna.

The Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) vote to enshrine the ‘Fiscal Compact’ – now an inter-governmental treaty – into law was tied at 25-25, meaning rejection by the committee. Confusion remains, however, as to what might happen next, with the committee chair now looking to legal experts for advice.

Om förslagen hade godtagits skulle kommissionen då binda alla medlemsländer till dess innehåll.

GUE/NGL welcomes the change of position by other political groups – many of whom had supported the deepening of the European and Monetary Union over many years.

By contrast, GUE/NGL has always strongly opposed not just full incorporation of the so-called ‘Fiscal Compact’ into member states’ law – but the treaty itself.

The ‘Fiscal Compact’ – with rules such as deficit and debt limits – restricts EU member states’ sovereignty and ability to respond to their economic and social needs. Its practical application upon member states has also exposed its true intentions as well as the adverse consequences for workers and people.

GUE/NGL:s ECON-ledamöter ser kommissionens budgetövervakning och övervakning som inget annat än verktyg för mer utpressning och förtryck, påtvingande av nyliberal ekonomisk och social politik och försvårar den suveräna strävan efter progressiv politik.

Annons

Godkännandet av detta förslag skulle ha inneburit att åtstramningstvangströjan blivit EU- och medlemslandslag. Det skulle medföra förlust av arbetskraft och sociala rättigheter, lönesänkningar och en kontinuerlig förstörelse av offentliga tjänster som hälsa och utbildning.

Den verkliga avsikten är att göra nyliberal politik obligatorisk.

På uppdrag av alla EU-arbetare och folk har GUE/NGL-ledamöterna i utskottet uppmanat till avvisandet av kommissionens förslag "som fastställer bestämmelser för att stärka det finanspolitiska ansvaret och budgetinriktningen på medellång sikt i medlemsstaterna".

Vi kräver också ett upphävande av fördraget om EU:s funktionssätt, stabilitets- och tillväxtpakten och det mellanstatliga fördraget om stabilitet, samordning och styrelse – den rättsliga grunden för detta förslag till direktiv.

Gruppens skugga på rapporten, Marisa Matias (Bloco de Esquerda, Portugal), sa efter omröstningen att kampen mot "Fiscal Compact" kommer att fortsätta: "Kampen mot "Fiscal Compact" har varit kärnan i GUE/ NGL politiska förslag.

”Dagens omröstning markerar en ny möjlighet att förkasta de åtgärder som har ålagt europeiska medborgare ännu mer åtstramningar under många år.

"Detta är dock inte slutet på vägen, eftersom det nu råder enorm osäkerhet om resultatet av denna omröstning. Ändå lyckades vi stoppa processen och vi kommer att fortsätta kämpa för att återfå både demokratiska förfaranden och försvaret av människors rättigheter i hela EU”, sa hon.

Miguel Viegas (PCP, Portugal) sa: "Avvisandet av finanspakten av ekonomiutskottet visar att partier som alltid har varit fullt engagerade i euron, med de annalkande valen, börjar förstå hur missnöjda människor är med åtstramningspolitik som är kopplade till den gemensamma valutan.

“From our side, we will continue – as we have always done – fighting against the euro and its policies,” he concluded.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend