Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#​Kazakhstan EU:s strategiska partnerskap: Sidorna beskriver viktiga engagemangsområden

DELA MED SIG:

publicerade

on

Under mötet diskuterades framstegen i ratificeringen och genomförandet av det utökade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Kazakstan och EU (EPCA), liksom resultaten av de 12th ASEM-toppmöte och relevanta frågor om internationellt och regionalt samarbete.

The European Union remains the largest trade, economic and investment partner and one of the priorities of Kazakhstan’s foreign policy, Minister Abdrakhmanov noted. The EU accounts for approximately half of Kazakhstan’s foreign trade and foreign investment. Kazakhstan ranks 32nd among the largest trade partners of the EU, while Kazakhstan’s share in the trade turnover of the European Union with Central Asia is approximately 80%. In the past two years, trade between Kazakhstan and the EU has shown a steady growth of 20% on average, while the objective for the next years is to diversify trade and economic cooperation.

I detta sammanhang har parterna stora förhoppningar på EPCA och har för avsikt att utnyttja den fulla potentialen i det nya dokumentet.

Ratificeringen av det strategiska avtalet som fastställer de övergripande prioriteringarna för fortsatt samarbete förväntas slutföras under första halvåret 2019. För närvarande har 24 EU-länder redan ratificerat EPCA, de övriga fyra länderna överväger dokumentet.

Som en del av EPCA siktar Astana på ytterligare närmande mellan Kazakstan och Europeiska unionen. Att lätta på visumrestriktionerna för medborgare i Kazakstan, som besöker EU, är en prioritet i denna fråga, tillade minister Abdrakhmanov. Relevanta förhandlingar är planerade att inledas efter att EU antagit en ny unionskod om viseringar.

EU High Representative Mogherini underscored the relevance of ongoing political and administrative reforms in Kazakhstan that provide a solid basis for further deepening of engagement between Kazakhstan and the EU. She also stressed Kazakhstan’s important role in regional processes and the significance of initiatives that contribute to the deepening of regional dialogue.

Annons

Mötet berörde också resultaten av de 12th Toppmöte för Europe-Asia Forum (ASEM), där Kazakstans president Nursultan Nazarbayev i september delade med sig av ett antal förslag för att lösa de mest akuta globala problemen. Statschefen föreslog att hålla en särskild FN-session eller ett möte med deltagande av ledarna för USA, Ryssland, Kina och Europeiska unionen i Astana för att diskutera frågor om internationell säkerhet.

The European diplomat believes that President Nazarbayev’s proposals are very timely for the international community, urged to draw attention to the importance of their further implementation, and asked to share the concept of the meeting with her.

Dessutom talade parterna om EU:s strategi för samarbete med asiatiska länder som presenterades av EU vid ASEM-toppmötet. Det noterades att Kazakstan fann bestämmelserna i dokumentet särskilt relevanta och var redo att delta i dess praktiska genomförande.

Diplomaterna lovordade den höga nivån av förtroende mellan Kazakstan och EU och enades om att fortsätta samarbetet för att uppdatera EU:s strategi för Centralasien som en del av initiativen för att främja Afghanistans utveckling och Centralasiens intressen i FN:s säkerhetsråd som initierades av Kazakstan som icke-permanent medlem av detta organ.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend