Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#GermanYouthWelfareOffices roll i gränsöverskridande familjetvister

DELA MED SIG:

publicerade

on

Ledamöterna slår larm över den kontroversiella roll som den tyska ungdomsvårdsmyndigheten (Jugendamt) spelar, fördömd i ett stort antal framställningar av icke-tyska föräldrar.

Efter plenardebatten den 15 november godkände parlamentsledamöterna en resolution som lyfter fram det mycket stora antalet framställningar som tagits emot av Europaparlamentet från icke-tyska föräldrar under de senaste 10 åren angående den tyska ungdomsvårdsmyndighetens roll. Framställarna fördömer upprepade gånger påstådd diskriminering och godtyckliga åtgärder som vidtagits mot dem i gränsöverskridande familjetvister som involverar barn, samt otillräcklig rådgivning och juridiskt stöd från deras nationella myndigheter.

Parlamentet kräver att rättigheterna för barn till binationella par ska skyddas bättre för att bevara deras identitet, inklusive deras familjerelationer.

Ge tydlig information och följ bedömningar

Ledamöterna uttrycker oro över fall som framställts av framställare om tidsfrister som är för korta att hålla och dokument som inte tillhandahålls på den icke-tyska förälderns språk och betonar att tyska myndigheter i varje skede av förfarandet måste tillhandahålla fullständig och tydlig information på ett språk som inte -Tysk förälder förstår till fullo.

Medan nationella myndigheter är skyldiga att erkänna och verkställa domar som avkunnats i en annan medlemsstat i barnrelaterade fall, är parlamentsledamöterna oroliga att tyska myndigheter påstås systematiskt avfärda rättsliga beslut som fattats i andra medlemsländer. För att öka förtroendet mellan medlemsstaterna rekommenderar texten utbyte av god praxis mellan tjänstemän inom socialtjänsten, förbättrat rättsligt och administrativt samarbete och effektiv kommunikation mellan myndigheter.

Texten understryker att ökad rörlighet inom EU har lett till ett växande antal gränsöverskridande tvister om föräldraansvar och vårdnad om barn. Det är därför viktigt att Europeiska kommissionen spelar en aktiv roll för att säkerställa rättvisa, icke-diskriminerande metoder gentemot föräldrar i gränsöverskridande mål om vårdnad av barn i hela Europeiska unionen.

Annons

Resolutionen antogs med 307 röster för, 211 röster emot och 112 nedlagda röster.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend