Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#Connectivity – EU godkänner regler för att möjliggöra snabb utbyggnad av 5G

DELA MED SIG:

publicerade

on

Nya EU-telekomregler för att främja en snabb utbyggnad av 5G och annan nästa generations nätverksteknik i hela Europa, stimulera banbrytande innovation och stärka konsumentskyddet inom området för elektronisk kommunikation antogs av rådet. De två lagarna – den europeiska koden för elektronisk kommunikation och ett reviderat uppdrag för organet för europeiska tillsynsmyndigheter för elektronisk kommunikation (BEREC) – inkluderar också ett livräddande offentligt varningssystem och pristak för samtal och textmeddelanden inom EU.

Reformen är hörnstenen i EU:s ansträngningar för att säkerställa fast och mobil uppkoppling av mycket hög kvalitet för alla, vilket anses vara en nyckelfaktor för en globalt konkurrenskraftig ekonomi och ett modernt samhälle för alla.

Europeiska elektronisk kommunikationskod

Koden innehåller åtgärder för att uppmuntra konkurrens och stimulera investeringar i nät med mycket hög kapacitet. Den täcker områden som spektrumallokering, operatörers tillgång till nät och symmetrisk reglering av alla nätleverantörer i specifika situationer.

Konsumenterna kommer att skyddas bättre tack vare koden. Till exempel kommer konsumentregler nu även att gälla tjänster som tillhandahålls över internet, som meddelandeappar. Medlemsstaterna kommer också att behöva fastställa regler för ersättning i händelse av tjänstefel från leverantörer av elektroniska kommunikationsnät eller -tjänster.

Efter den framgångsrika utrullningen av 112 som ett europeiskt larmnummer och bygger på positiva erfarenheter i vissa EU-länder, kommer alla medlemsländer att inrätta ett offentligt varningssystem för att ytterligare skydda medborgarna. Detta "omvända 112"-system kommer att skicka larm till människors mobiltelefoner i händelse av en naturkatastrof, terroristattack eller annan större nödsituation i deras område. Den måste vara på plats inom tre och ett halvt år efter det att koden träder i kraft.

Annons

BEREC-förordningen

EU:s regleringsorgan BEREC kommer att spela en viktig roll för att hjälpa EU-länder att bygga ut nätverk med mycket hög kapacitet och kommer att bidra till en smidig och konsekvent tillämpning av de reglerande åtgärder som anges i koden.

Nya regler för billigare samtal inom EU kommer att begränsa slutkundspriset för mobila eller fasta samtal från konsumentens hemland till ett annat EU-land till 19 cent per minut. Gränsen för textmeddelanden inom EU kommer att vara 6 cent per meddelande. De nya takerna kommer att gälla redan den 15 maj 2019.

Lagstiftningsprocessen och nästa steg

Rådets omröstning avslutar lagstiftningsförfarandet för både koden, som är ett direktiv, och BEREC-förordningen. En provisorisk överenskommelse om båda texterna nåddes med Europaparlamentet den 5 juni 2018 och Europaparlamentet röstade den 14 november 2018. Rättsakterna kommer att undertecknas av båda institutionerna den 12 december och offentliggöras i EU:s officiella tidning den 17. december. Båda lagarna träder i kraft tre dagar efter offentliggörandet.

Telekomreform för att stärka bättre och snabbare anslutningar inom EU godkänd av medlemsländerna (pressmeddelande 29 juni 2018)

Kod för elektronisk kommunikation

Digital inre marknad för Europa

Besök hemsidan

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend