MEPs vill ha ambitiös finansiering för #CrossBorderProjects för att ansluta människor

| December 6, 2018

Ekonomisk och social sammanhållning och samarbete i grannregionerna bör få maximal stöd, enligt Regionkommittén.

I omröstningen denna vecka rekommenderade ledamöterna att lägga till en extra € 2.73 miljard för att avsätta ett totalt belopp på € 11.16bn för europeiskt territoriellt samarbete (Interreg), som ska finansieras genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden ESF +) och Sammanhållningsfonden för programperioden för 2021-2027.

Utskottet rekommenderar att allokera:

  • € 7.5 bn (67.16%) för gränsöverskridande samarbete;
  • € 1.97bn totalt (17.68%) för transnationellt samarbete;
  • € 357.3 miljoner totalt (3.2%) för samarbete mellan yttersta randområdena;
  • € 365m totalt (3.27%) för interregionalt samarbete, och
  • € 970m (8.69%) till det nya initiativet om interregionala innovationsinvesteringar.

Särskild uppmärksamhet på små och medelstora företag och små projekt

Ansökningar om People2people och småskaliga projekt som involverar små och medelstora företag bör uppmuntras genom att avlägsna administrativa hinder och förenkla tillgången till finansiering.

Den maximala samfinansieringsfrekvensen för projekt bör fastställas till 80% - 10% mer än vad Europeiska kommissionen ursprungligen föreslog.

"Interreg är en viktig symbol mot begreppet isolering och för samarbete mellan grannar. Vi vill att gränsbevakningarna ska tas bort - framförallt de i människors sinne. Gränsregioner bör bli gemensamma utrymmen där Europa blir en konkret verklighet i vardagen. Det här är det som Interreg-programmet gör det möjligt för oss att göra, säger parlamentets föredragande Pascal Arimont (EPP, BE).
Nästa steg

Texten antogs med 23-röster till 0 och inga nedlagda röster och kommer att läggas fram för en plenarmöte i januari för att få mandat för förhandlingar med rådet.

Bakgrund

Europeiska regionala utvecklingsfondens roll (ERUF) ska bidra till att minska skillnaderna mellan utvecklingsnivåerna i de olika regionerna och att stödja de minst gynnade regionerna, bland annat särskilt gränsöverskridande regioner, landsbygdsområden, områden som påverkas av industriell övergång, områden med låg befolkningstäthet, öar och bergsområden. Syftet med resolutionen är att fastställa de särskilda bestämmelserna för det europeiska territoriella samarbetet (Interreg) som stöds av ERUF och externa finansieringsinstrument för perioden 2021-2027.

Mer

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , ,

Kategori: En framsida, EU, Europaparlamentet

Kommentarer är stängda.