Anslut dig till vårt nätverk!

Belgien

#Kazakhstan Vice FM Ashikbayev möter höga representanter för #NATO, Europeiska unionen och belgiska utrikesdepartementet

DELA MED SIG:

publicerade

on

Den 3 december träffade Kazakstans biträdande utrikesminister Yerzhan Ashikbayev med Natos vice generalsekreterare Rose Gottemoeller vid det nya Nato-högkvarteret i Bryssel.

Under mötet diskuterade sidorna internationella initiativ från Kazakstans president Nursultan Nazarbayev, Kazakstans produktiva arbete och bidrag till fredsbevarande aktiviteter inom FN:s säkerhetsråd, samt situationen i Afghanistan.

Samma dag träffade den kazakiske diplomaten EU:s särskilda sändebud för nedrustning och icke-spridning Jacek Bylica. Parterna diskuterade frågor relaterade till Kazakstans arbete som icke-permanent medlem av FN:s säkerhetsråd 2017-2018, hur den kärnvapenfria zonen fungerar i Centralasien och IAEA:s låganrikade uranbank i Astana, genomförandet av den gemensamma övergripande handlingsplanen (SAPA) för att lösa situationen kring det iranska kärnkraftsprogrammet, utreda användningen av kemiska vapen i Syrien, frågorna om Kazakstans inträde i ett antal multilaterala exportkontrollregimer, såväl som andra aktuella frågor inom området icke-spridning och nedrustning.

Bylica noterade att Europeiska unionen positivt bedömer och stöder initiativ som syftar till att minska internationella spänningar.

Den 4 december träffade han generaldirektören för multilaterala frågor vid Konungariket Belgiens utrikesministerium Axel Kenes och diskuterade frågor om den internationella agendan, aktiviteter i FN:s säkerhetsråd och Kazakstans initiativ för att lösa situationen i Afghanistan.

Kenes noterade att inom ramen för deras icke-permanenta medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2019-2020 är den belgiska sidan öppen för dialog och erfarenhetsutbyte med Kazakstan.

Annons

Den 4 december diskuterades dessutom resultaten av Kazakstans medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 i Bryssel under en konferens på European Institute for Asian Studies med titeln "Global Kazakhstan for an interconnected world". I paneldiskussionen deltog Ashikbayev, MEP Andrey Mamikins, chef för Centralasien-avdelningen för Europeiska utrikestjänsten Boris Iarochevitch, Rory Keane, chef för FN:s sambandskontor för fred och säkerhet Rory Keane, koordinator för FN:s säkerhetsråd. Belgiska utrikesministeriet Bert Versmessen, samt företrädare för europeiska institutioner, expertsamfundet, den diplomatiska kåren och media.

Under sitt tal på konferensen beskrev Ashikbayev Kazakstans sju prioriteringar när han arbetade i FN:s säkerhetsråd och nämnde flera exempel på Kazakstans "arv" för den internationella organisationen. Ashikbayev kallade till en tematisk briefing av FN:s säkerhetsråd med titeln "Icke-spridning av massförstörelsevapen: förtroendeskapande åtgärder" som hölls den 18 januari 2018 och leddes av Kazakstans president Nazarbayev som den viktigaste händelsen under Kazakstans ordförandeskap i UNSC. Efter evenemanget antogs ett uttalande om en övergripande konfliktförebyggande strategi.

"När vi talar om Kazakstans prestationer bör vi definitivt nämna uppförandekoden för att uppnå en värld fri från terrorism. Huvudtanken med detta dokument är att skapa en internationell koalition av partnerländer”, betonade Ashikbayev och tillade att dokumentet som utvecklats av den kazakiska sidan stöddes av representanter för 74 länder i världen.

En annan prestation, som väcktes till liv tack vare arbete från kazakiska diplomater, enligt Ashikbayev, var avskaffandet av sanktioner som infördes 2009 mot Eritrea.

Dessutom noterade Ashikbayev att Kazakstan i FN:s säkerhetsråd företrädde intressena för alla länder i Centralasien och Afghanistan, och främjade så angelägna frågor för regionen som att bekämpa terrorism och extremism, bekämpa narkotikahandel, organiserad brottslighet och illegal migration, gränssäkerhet, icke- -spridning osv.

I sin tur kallade Keane i sitt tal besöket av FN:s säkerhetsråds delegation i Kabul i januari 2018, organiserat av det kazakstanska ordförandeskapet, för en viktig händelse, och tackade också den kazakiska sidan "för det starka stödet från FN:s regionala centrum for Preventive Diplomacy for Central Asia” i Almaty, som bland annat behandlar problemen med vattenresurserna i regionen.

Keane uppskattade mycket vårt lands bidrag till lösningen av viktiga frågor, inklusive icke-spridning av kärnvapen. Han uppskattade också Kazakstans initiativ att upprätta den internationella aktionsdagen mot kärnvapenprov och sammankallandet av kongressen för ledarna för världsreligioner och traditionella religioner.

Vermessen, representant för Belgiens utrikesministerium, som valdes till icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd för 2019-2020, berömde de åtgärder som Kazakstan vidtagit inom området global kärnvapennedrustning, icke-spridning och biologiska hot.

Iarochevitch välkomnade i sin tur Kazakstans roll som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd och gratulerade till det framgångsrika ordförandeskapet i januari. "EU uppskattar mycket Kazakstans bidrag och ansträngningar på internationell och regional nivå för att förebygga och lösa konflikter, i synnerhet Astanaprocessen", sade han. Han betonade också att Europeiska unionen välkomnar initiativet från Kazakstans president Nazarbayev att inleda en dialog mellan Ryssland, USA, Kina och Europeiska unionen om aktuella frågor.

I sin tur betonade parlamentsledamoten A. Mamykins att på grund av medlemskapet i FN:s säkerhetsråd, samt förhandlingarna om Syrien i Astana, "under de senaste åren har Kazakstan blivit mycket mer synligt på den internationella scenen".

Dela den här artikeln:

Trend