Anslut dig till vårt nätverk!

Antisemitism

Kommissionen presenterar sitt svar på #Antisemitism och en undersökning som visar att antisemitism ökar i EU

DELA MED SIG:

publicerade

on

Kommissionen har svarat på en ny undersökning från EU:s byrå för grundläggande rättigheter som visar att nio av tio europeiska judar känner att antisemitismen har ökat under de senaste fem åren.

The results of the EU Fundamental Rights Agency’s latest survey on Antisemitism are particularly worrying: 85% of European Jews consider Antisemitism to be the biggest social or political problem in their home country. Other figures, among others, show that Antisemitism is pervasive and is having an impact on the daily lives of European Jews throughout the EU:

  •          89 % av judarna tycker att antisemitism är mest problematisk på internet och på sociala medier;
  •          28 % av de tillfrågade har blivit trakasserade minst en gång under det senaste året;
  •          79 % av judarna som upplevt antisemitiska trakasserier under de senaste fem åren rapporterade inte detta till polisen eller någon annan organisation;
  •          34 % undviker att besöka judiska evenemang eller platser eftersom de inte känner sig trygga;
  •          38 % har övervägt att emigrera för att de inte kände sig trygga som judar i Europa, och;
  •          70 % anser att medlemsstaternas insatser för att bekämpa antisemitism inte är effektiva.

First Vice President Frans Timmermans said: “I’m deeply concerned about the growth of antisemitism as concluded by the report of the Fundamental Rights Agency. It is essential that we combat this scourge forcefully and collectively. The Jewish community must feel safe and at home in Europe. If we cannot achieve this, Europe ceases to be Europe.”

Justice, Consumers and Gender Equality Commissioner Věra Jourová added: “70 years after the Holocaust, I am deeply saddened that nine out of ten Jews in Europe say that Antisemitism has increased over the past five years. The Jewish community should feel at home and safe in Europe, whether they are on the way to the synagogue or surfing online. The Commission is acting together with member states to counter the rise of Antisemitism, to fight holocaust denial and to guarantee that Jews have the full support of the authorities to keep them safe.”

The results of today’s survey confirm the importance of the work the European Commission has been doing, and is continuing to do, to counter Antisemitism. 

Commission’s response to Antisemitism

Som svar på den ökande antisemitismen utsåg kommissionen 2015 en samordnare för att bekämpa antisemitism för att ha kontakt med judiska samfund och för att stärka samarbetet med organisationer som arbetar inom detta område.

Annons

The increase of Antisemitism in Europe is particularly worrying in the online sphere, as today’s study shows. Since 2016 the Commission has worked intensively to tackle this challenge with the Code of Conduct om olagligt hatretorik på nätet. Stora IT-företag (Twitter, YouTube, Facebook och Microsoft) har gått med på att granska olagligt hatretorik som flaggats till dem inom 24 timmar och ta bort det vid behov. Under 2018 gick även Instagram, Google+, Snapchat och Dailymotion med i uppförandekoden. Resultaten av denna åtgärd kommer återigen att utvärderas i början av nästa år. Mer nyligen föreslog kommissionen a lagstiftning för att säkerställa att terroristinnehåll online tas bort inom en timme efter ett avlägsnandebeslut från de nationella behöriga myndigheterna.

I juni 2016 lanserade Europeiska kommissionen också Högnivågrupp för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans att intensifiera samarbetet och samordningen, för att bättre förebygga och bekämpa hatbrott och hatretorik. Den samlar alla 28 EU-medlemsstater, internationella organisationer och organisationer i det civila samhället. Genom detta nätverk arbetar kommissionen med att ta itu med problemet med underrapportering genom att förbättra standarderna för registrering av hatbrott.

Under 2016 antog Holocaust Remembrance Alliance, där 25 EU-länder är medlemmar, en definition av antisemitism, som har blivit grunden för vårt arbete. Den 29 november 2018, EU förvärvat ett permanent internationellt partnerskap med International Holocaust Remembrance Alliance. EU:s deltagande i detta internationella organ kommer att möjliggöra närmare samarbete för att bekämpa förnekelse av förintelsen och förebygga rasism, främlingsfientlighet och antisemitism.

Skyldigheten att skydda EU-medborgarna ligger dock först och främst på medlemsländerna själva. I det ljuset är det viktigt att notera att den 6 december 2018 antog alla EU-länder enhälligt ett "Förklaring on the fight against Antisemitism and the development of a common security approach to better protect Jewish communities and institutions in Europe” which is an important signal showing that the EU and each of its Member States stand side by side with the Jewish community to guarantee their safety and well-being. Member States are also called to use the International Holocaust Remembrance Alliance’s definition of Antisemitism as a guidance tool, which would be an important step in the fight against Antisemitism.

Bakgrund

Europeiska kommissionen gav i uppdrag att Europeiska byrån för grundläggande rättigheter (FRA) att genomföra en undersökning om det judiska samfundets erfarenheter av antisemitism. Med över 16,300 12 svarande i de 96 länderna (Österrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige och Storbritannien) där XNUMX % av de europeiska judarna bor, är detta den största undersökningen någonsin av sitt slag.

Med anledning av Internationella människorättsdagen presenterade kommissionär Jourová den 10 december resultaten av undersökningen vid ett evenemang i rådet där representanter för judiska samfund och organisationer, politiska beslutsfattare från medlemsstaterna samt representanter för det civila samhället och media och experter på kampen mot rasism och diskriminering. Presentationen av resultaten av undersökningen kommer att följas av en paneldebatt med representanter för judiska samfund från institutioner.

Mer information                                                                   

Fundamental Rights Agency Antisemitism rapport och pressmeddelande

webstreaming av presentationen av undersökningen i fullmäktige

. on the Council’s Declaration on the fight against Antisemitism 

EU:s åtgärder mot antisemitism

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend