Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#StateAid – Kommissionen godkänner 350 miljoner euro per år i offentlig finansiering för att främja övergången av #godstransport från väg till järnväg i #Tyskland

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har enligt EU: s regler för statligt stöd godkänt ett tyskt stödprogram för att främja överföringen av godstrafiken från väg till järnväg. Systemet kommer att stödja järnvägsfraktoperatörer i Tyskland för att bidra till en minskning av trafikstockningar och CO2-utsläpp.

Competition Commissioner Margrethe Vestager said: “Promoting the shift of freight transport from road to rail is one of many measures that Europe needs to take to help improve reduce our environmental footprint. The German aid scheme does exactly that – it supports this shift, ensures benefits are passed to customers and will contribute to meeting the EU’s environmental and transport objectives, without unduly distorting competition.”

I augusti 2018 anmälde Tyskland till kommissionen ett system för att ge offentligt stöd för godstransporter med järnväg. Schemat har en årlig budget på € 350 miljoner och kommer att löpa från 2018 till 2023.

Enligt systemet kommer järnvägsfraktoperatörer att kompenseras för upp till 45% av sina spåråtkomstavgifter, dvs. de avgifter som järnvägsföretag måste betala för användningen av järnvägsnätet.

Det förväntas att järnvägsfraktoperatörerna som drar nytta av systemet kommer att överföra fördelarna med stödet till sina kunder, det vill säga godstransporterna, genom lägre priser. Järnvägsfraktoperatörer kommer att vara skyldiga att informera sina kunder om att deras spåråtkomstavgifter har minskat avsevärt.

Kommissionen fann att systemet är gynnsamt för miljön och för rörligheten eftersom det stödjer järnvägstransporter, vilket är mindre förorenande än vägtransporter, men samtidigt minskar trafikbelastningen. Kommissionen fann också att åtgärden är proportionell och nödvändig för att uppnå det eftersträvade målet, nämligen att stödja den modala övergången från väg till järnväg.

Som ett resultat drog kommissionen slutsatsen att åtgärden överensstämmer med EU: s regler för statligt stöd, särskilt 2008-kommissionen riktlinjer för statligt stöd till järnvägsföretag.

Annons

Bakgrund

Den icke-konfidentiell version av beslutet kommer att finnas tillgänglig under ärendenummer SA.51956 i Registret över statligt stöd på kommissionens tävlingens webbplats när några frågor om sekretess har blivit löst. De Statligt stöd Weekly e-News listar nya offentliggöranden av beslut om statligt stöd på Internet och i Europeiska unionens officiella tidning.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend