Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#Humanitära visum för att undvika dödsfall och förbättra hanteringen av #RefugeeFlows

DELA MED SIG:

publicerade

on

EU-länder bör kunna utfärda humanitära viseringar vid ambassader och konsulat utomlands, så att människor som söker skydd kan komma åt Europa utan att riskera sina liv.

Europaparlamentet begärde på tisdagen att Europeiska kommissionen senast den 31 mars 2019 skulle lägga fram ett lagförslag om inrättande av ett europeiskt humanitärt visum, som ger tillträde till europeiskt territorium – exklusivt till den medlemsstat som utfärdar viseringen – i det enda syftet att lämna in en ansökan om internationellt skydd.

Lagstiftningsinitiativbetänkandet stöddes av 429 parlamentsledamöter, 194 röstade emot och 41 avstod från att rösta.

Ledamöterna betonar att, trots många tillkännagivanden och förfrågningar om säkra och lagliga vägar för asylsökande till Europa, saknar EU en harmoniserad ram av skyddade inreseförfaranden. De understryker att, på grund av otillräckliga rättsliga möjligheter, uppskattningsvis 90 % av dem som beviljats ​​internationellt skydd nådde Europeiska unionen på olagliga sätt.

Sänk dödssiffran, bekämpa smuggling och förbättra användningen av migrationsmedel

Parlamentet anser att humanitära viseringar skulle bidra till att ta itu med den outhärdliga dödssiffran i Medelhavet och på migrationsvägarna till EU (minst 30 000 personer har dött vid EU:s gränser sedan 2000), för att bekämpa människosmuggling och för att hantera ankomster, mottagning och handläggning av asylansökningar bättre.

Annons

Verktyget bör också bidra till att optimera medlemsländernas och EU:s budget för asyl, brottsbekämpande förfaranden, gränskontroll, övervakning och sök- och räddningsverksamhet, säger parlamentsledamöterna.

De betonar dock att beslutet att utfärda europeiska humanitära viseringar bör förbli medlemsstaternas ensamma behörighet.

Säkerhetskontroll innan visum utfärdas

Resolutionen klargör att förmånstagare måste bevisa välgrundad exponering för eller risk för förföljelse och att de inte redan befinner sig i en vidarebosättningsprocess. Bedömningen av ansökan bör inte omfatta en fullständig process för statusbestämning, men innan viseringen utfärdas bör varje sökande genomgå en säkerhetskontroll, genom relevanta nationella och europeiska databaser, "för att säkerställa att de inte utgör en säkerhetsrisk" .

Nästa steg

Parlamentet ber kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag senast den 31 mars 2019. Kommissionen kommer att behöva ge ett motiverat svar på parlamentets begäran.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend