Anslut dig till vårt nätverk!

EU

MEPs uppmanar #EUMagnitskyAct att införa sanktioner mot mänskliga rättigheter

DELA MED SIG:

publicerade

on

Förra veckan stödde parlamentsledamöterna en resolution som kräver nya sanktioner för EU:s mänskliga rättigheter för att straffa statliga och icke-statliga aktörer som är ansvariga för grova kränkningar av mänskliga rättigheter.

I en resolution som antogs den 14 mars kräver Europaparlamentet att ett nytt sanktionssystem ska inrättas på EU-nivå för att införa frysning av tillgångar och viseringsförbud för individer som är inblandade i allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Listan bör inkludera statliga och icke-statliga aktörer som har bidragit, fysiskt, ekonomiskt eller genom systemisk korruption, till sådana övergrepp och brott över hela världen.

Ledamöterna hävdar att beslutet att lista och ta bort berörda individer bör baseras på tydliga, transparenta och specifika kriterier, direkt kopplade till det brott som begåtts, för att garantera en grundlig rättslig prövning och rätt till rättelse. De uppmanar också EU-länderna att komma med en mekanism för att verkställa sanktioner och ha en europeisk tillsyn, eftersom det under de senaste månaderna också har förekommit fall där europeiska företag och länder har brutit mot EU:s sanktioner.

Den nya sanktionsregimen skulle stärka EU:s roll som en global människorättsaktör och bör symboliskt bära namnet Sergej Magnitskij, säger parlamentsledamöterna. Magnitskij var en rysk skatterevisor som undersökte korruption och dog i ett fängelse i Moskva 2009 efter att ha utstått omänskliga förhållanden och tortyr. Liknande rättsliga ramar finns redan i USA, Kanada och flera EU-länder, nämligen i Estland, Lettland, Litauen och Storbritannien.

Rådet bör besluta med kvalificerad majoritet

Europaparlamentet har också upprepade gånger bett om att en mekanism för sanktioner ska införas för att bestraffa enskilda skyldiga till grymheter i mänskliga rättigheter, och förslaget tar nu fart, efter att den nederländska regeringen inlett en diskussion om det bland EU:s medlemsländer i november. Förslaget behandlas för närvarande, på arbetsgruppsnivå, i rådet.

Ledamöterna välkomnar slutligen kommissionens ordförandes förslag om att gå bortom enhällighet, inom områdena för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) i rådets beslutsfattande. I detta sammanhang uppmanar de EU:s medlemsländer att anta detta nya sanktionsinstrument så att en kvalificerad majoritet i rådet kan anta sanktioner för mänskliga rättigheter.

Annons

Resolutionen antogs med 447 mot 70 och 46 nedlagda röster.

Bakgrund

Sanktionsregimen, som diskuteras, är inspirerad av den amerikanska Magnitsky-lagen, som undertecknades av president Barack Obama i december 2012, i syfte att rikta in sig på de ryska tjänstemän som anses ansvariga för den ryske skatteadvokaten Sergei Magnitskys död.

EU:s sanktioner har redan blivit en integrerad del av EU:s verktyg för yttre förbindelser under de senaste två decennierna. Över 40 olika restriktiva åtgärder är för närvarande på plats mot individer i 34 länder. Uppskattningsvis två tredjedelar av EU:s landsspecifika sanktioner har införts, till stöd för mänskliga rättigheter och demokratiska mål.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend