Anslut dig till vårt nätverk!

EU

​Anmärkningar av Roman Vassilenko, vice utrikesminister i Republiken Kazakstan vid högnivåkonferensen om anslutning till Centralasien för hållbar utveckling

DELA MED SIG:

publicerade

on

​Anmärkningar av Roman Vassilenko, biträdande utrikesminister i Republiken Kazakstans högnivåkonferens om Centralasien "Konnektivitet för hållbar utveckling"

Ers excellens, minister Melescanu,

Excellenser, mina damer och herrar,

Buna dimineața!

Jag vill uttrycka min tacksamhet till Rumänien för dess utmärkta organisation av konferensen i det vackra parlamentets palats.

Kazakhstan joins other delegations in warmly welcoming Romania’s continued work, initiated by its EU presidency, on reinvigorating discussions focused on connectivity across the Eurasian space.

Jag är övertygad om att de punkter som lyfts fram i dag kommer att gynna de gemensamma ansträngningarna att ta itu med utmaningar som uppstår genom att föra fram frågorna om anslutning och regionalt samarbete i fredens och välståndets namn.

Mina damer och herrar,

Annons

Kazakstan lägger stor vikt vid utvecklingen av en konstruktiv och förtroendefull dialog i formatet Europeiska unionen och Centralasien. Idag är Europeiska unionen vår pålitliga partner som bidrar till en hållbar utveckling och välstånd i de centralasiatiska länderna.

Kazakstan har varit en stark anhängare av en fortsatt utvidgning av den interregionala dialogen med EU, och erkänner inte bara dess potential att föra Centralasien och EU närmare varandra, utan också dess förmåga att bidra till ökat samarbete mellan länderna i vår region.

Nuförtiden ser relationerna mellan staterna i Centralasien en ny gryning. Ökade politiska kontakter och affärskontakter, såväl som regeringsmöten på hög nivå i bilaterala och multilaterala format bekräftar den ökade nivån på förbindelserna. Faktum är att vår nya president, Kassym-Jomart Tokayev, är på statsbesök i vårt broderliga Uzbekistan när vi talar i dag.

Den positiva dynamiken i vår region har öppnat mycket intressanta möjligheter för samarbete mellan våra regioner. Av denna anledning har processen med att uppdatera EU:s strategi för Centralasien blivit särskilt relevant.

Kazakstan har tillsammans med våra regionala grannar aktivt deltagit i utarbetandet av det dokumentet genom att presentera idéer och förslag.

Vi är övertygade om att den nya strategin måste bli en kvalitativt ny drivkraft för samarbete, som speglar verkligheten i relationerna och lägger ut nya kurser för vårt strategiska partnerskap.

Vi förväntar oss att anslutningsmöjligheter i dess vidaste bemärkelse kommer att bli ett av nyckelelementen i den nya EU-strategin för Centralasien, som bör antas inom en mycket snar framtid. Vi uppmanar våra europeiska kollegor att aktivt involvera centralasiatiska partner i att utveckla lämpliga program för utvecklingen av vår region, som redan håller på att etableras inom ramen för den nya budgetperioden 2021-2027.

Kära kolleger,

Kazakstan ligger i hjärtat av Eurasien och är den största inlandsstaten. Dessa faktorer, tillsammans med globaliseringens krävande realiteter, har gjort att frågor om transitering och logistik har blivit avgörande för vår diplomati. Detta gör attraktionen av utländska investeringar, integration av innovativ teknik i vår ekonomi och främjande av Kazakisk export till några av vår regerings huvudprioriteringar.

Framtiden för ekonomisk anslutning och samarbete mellan EU och Centralasien kommer i första hand att bero på vår förmåga att skapa och upprätthålla effektiva interkontinentala handelsflöden. Den takt med vilken vi når detta mål kommer att bestämmas av kvaliteten på infrastrukturen, enkelheten att göra affärer och transportkostnader och logistik som sätter ramarna för ekonomiskt samarbete mellan stater.

I detta sammanhang har Kazakstan lyckats skapa en effektiv och modern nationell transportinfrastruktur och främja en större ekonomisk integration. Detta strategiska program har gjort det möjligt för Kazakstan att dra nytta av sitt geostrategiska läge och lyckas koppla samman sina nationella utvecklingsprogram med grannländernas.

A good example is the connection between the $24 billion Kazakh national “Nurly Zhol” (Ljus väg) infrastrukturutvecklingsprogram och Bälte- och väginitiativet. Denna integration har skapat synergier mellan transport- och logistiksystem och bildat ett nytt infrastrukturnätverk för transkontinentala transporter.

Kazakhstan has been implementing the Nurly Zhol programme since 2015 to stimulate the growth of trade flows across the country by linking it with global infrastructure networks. Nurly Zhol provides for large-scale transportation and infrastructure projects, and has seen the completion of the Western China – Western Europe road transportation corridor.

Andra anmärkningsvärda exempel på ekonomisk anslutning och samarbete är transport- och logistikterminalen som Kazakstan och Kina gemensamt byggde i hamnen i Lianyungang på Stillahavskusten 2014 och den expansiva Khorgos Dry Port på gränsen mellan Kazakstan och Kina.

Vår uppkopplingsstrategi innebär att vi använder både inlands- och havshamnar för att uppnå maximala resultat från vårt läge och vår moderna transportinfrastruktur. Vi är lika fokuserade på att introducera digitala lösningar inom detta område, för att hantera processer och förbättra tjänster baserade på blockkedjeteknologier.

We also strongly believe that our country and Central Asia generally should not be regarded as a simple transit corridor between Europe and Asia. On the contrary, our region seeks to use the expertise of global partners such as the EU to achieve effective modernization, develop our logistical potential, attain economic diversification and, as a result, improve Central Asia’s integration into the global economic system.

Over the past decade, Kazakhstan has invested approximately $30 billion in its national transportation infrastructure. We have plans to invest an additional $8.4 billion by 2020. This will complement the already dynamic development of our trade routes in concert with China’s Belt and Road Initiative, in which our country plays a vital role. It will also breathe new life into transcontinental shipping routes between Asia, Europe and among countries across the Eurasian space.

För att sätta detta i perspektiv har godstransporter på land tydliga fördelar jämfört med andra transportsätt. Resor med tåg från Kina till Europa över Kazakstan är tre gånger snabbare än till sjöss och nästan 10 gånger billigare än med flyg. Gemensamma planer och projekt värda mer än 10 miljarder dollar genomförs för närvarande i hela regionen. Dessa är inriktade på att utveckla infrastruktur mot Kaspiska havet och hamnarna i Kazakstan och Azerbajdzjan, samt de georgiska och turkiska hamnarna vid Svarta havet. De förväntas bidra till att leverera den hastighet och tekniska kopplingar som krävs för att möta den växande efterfrågan på varor och produkter.

Som ett resultat av alla dessa multinationella ansträngningar tar transport av gods inom det eurasiska området över avstånd på 10,000 12,000-XNUMX XNUMX km bara två veckor med tåg i genomsnitt, vilket fungerar som en stimulans för ökade landbaserade transporter av gods mellan Europa och Asien marknader.

The strategic goal of the realization of the transit potential of Kazakhstan is the development of container transportation by trains. Today, Kazakhstan’s national railway company (Kazakhstan Temir Zholy) serves more than 15 transit routes between China and Europe.

Under 2018 uppgick den totala volymen containertransittrafik som passerade genom Kazakstan till 537,000 55 TEU-containrar, vilket är 2017 % mer än 346,000 (310,800 54 TEU), och det fanns 2017 201,000 TEU i riktningen Kina-Europa-Kina, vilket är XNUMX % mer jämfört med XNUMX (XNUMX XNUMX TEU).

Under första kvartalet 2019 översteg volymen containertrafik i riktning Kina-Europa-Kina som passerade Kazakstan nivån för samma period 2018 med 45 %.

Under 2019 planeras 715,000 2018 TEU totalt att transiteras i riktningen Kina-Europa-Kina, vilket är tredubbla antalet XNUMX.

Sammantaget är planen för 2019 att locka upp till 1 miljon TEU containertrafik som passerar Kazakstan.

Kazakhstan’s railway company, together with its partners in Azerbaijan, Georgia and Turkey, is currently developing the transportation of container cargo from China and Kazakhstan to Turkey and further towards European countries along the Trans-Caspian International Transport Route (also known as “Middle Corridor”).

A key infrastructure project of the corridor’s logistics chain is the Baku-Tbilisi-Kars route, which provides access to Turkey, and southern Europe with access to the Mediterranean Sea. The commissioning of the new line in 2017 enabled the expansion of the geography of transportation and contributed to the development of the Trans-Caspian transportation.

Även om volymen av containertrafiken i den transkaspiska riktningen för närvarande är liten, finns det en betydande tillväxtbana. Siffran för 2018 är 13 gånger högre än 2017.

För att kommersialisera transporter längs den transkaspiska rutten lanseras en vanlig containermatarlinje längs Aktau-Baku-Aktau-rutten i Aktau den 16 april 2019. Detta kommer att ge ny fart åt utvecklingen av containerisering av transporter och transporter. möjliggöra konsekvent leverans av varorna i tid.

För att utveckla den transkaspiska rutten och säkerställa tillgången till EU-länderna, föreslår vi att en sådan tjänst anordnas på sträckan Batumi/Poti-Constanța.

Kära kolleger,

Earlier in my remarks, I used the term “land-locked” when referring to Kazakhstan. This term sometimes carries negative connotations due to perceived developmental challenges from a lack of access to open waters and, in some cases, resources for investment. This, of course, is not always the case.

Kazakstan utnyttjar sitt geografiska läge som en positiv tillgång. Av denna anledning ses Kazakstan alltmer internationellt, inte som instängt utan snarare som land-kopplade, som fungerar som en förbindande bro mellan kontinenter, länder och kulturer.

Bearing in mind the EU’s potential for facilitating greater compatibility between regional economic and transport networks, I would like to note that our country remains committed to the idea of Greater Eurasia, a concept coined by the First President of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. It seeks to create mutually beneficial synergies between the European Union, the Eurasian Economic Union and the Belt and Road Initiative. In a recent interview, President Tokayev gave his full support to the idea of the Greater Eurasia.

These initiatives correspond fully to Kazakhstan’s drive to position Central Asia as the main strategic bridge between the largest markets in Europe and Asia, which have a combined population of 4.4 billion people. Our region played this role in the past, and can fulfil it anew with increased regional economic and political cooperation.

Även om det finns många politiska och tekniska utmaningar som återstår att lösa – från att hantera effekterna av ömsesidiga västerländska och ryska sanktionspolitik, till att förbättra järnvägsinfrastrukturen där bredspåriga räls möter smalspåriga räls, eller till att utöka användningen av Svarta havet och Östersjöhamnar – vi är övertygade om att det inte finns något alternativ till ytterligare tillväxt av transkontinental handel. Utan tvekan kommer denna tillväxt att gynna alla länder i EU och Centralasien, och det är därför Kazakstan konsekvent har arbetat och kommer att fortsätta arbeta för att lösa dessa problem genom att utveckla konceptet med anslutning.

Mina damer och herrar,

Kazakstan välkomnar antagandet av den nya EU-strategin för att koppla samman Europa och Asien, som syftar till att tillhandahålla effektiva, hållbara och lika villkor för att koppla samman den eurasiska kontinenten.

Strategins huvudriktningar är mycket relevanta för oss.

Kazakstan har ett stort intresse för strategin och är redo att delta i dess praktiska genomförande i alla inblandade parters intresse.

Vi tror att ett effektivt genomförande av EU:s anslutningsstrategi kommer att bidra till ett ytterligare närmande mellan Centralasien och Europeiska unionen.

Vi är övertygade om att den progressiva samordningen av gemensamma ansträngningar och synergieffekter av de stora projekten i regionen, nämligen den eurasiska ekonomiska unionen och Bälte- och väginitiativet, kan bidra till att återigen göra Centralasien till en viktig länk i globala ekonomiska förbindelser. I dessa frågor drivs vi enbart av viljan att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar utveckling av vår region.

Kära kolleger,

För närvarande råder hög konkurrens inom transport- och logistikvägar och detta har en betydande inverkan på vårt land. Andra länder erbjuder alternativa transitvägar som passerar genom grannstaternas territorier, och vi välkomnar konkurrens som ett hälsotecken. Hög konkurrens uppmuntrar Kazakstan att föra en mer proaktiv politik. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att förbättra den rättsliga ramen, villkoren för transport av passagerare och gods genom Kazakstan och Centralasien, inklusive tariffer, preferenser och förmåner.

I detta avseende hoppas vi att vi tillsammans med våra strategiska partners kommer att fortsätta lösa befintliga problem och möta utmaningar på ett konstruktivt sätt för att säkerställa välståndet för våra länder och folk.

Vi uppmanar därför alla relevanta nationer och deras transportföretag att gå med i ömsesidigt fördelaktigt samarbete och partnerskapsdialog.

Låt mig än en gång önska det rumänska ordförandeskapet för EU fortsatt framgång med att bygga och stärka förbindelser och samarbete mellan EU och Centralasien.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend