Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Nya #EUConsumerProtectionRules för att hantera vilseledande och orättvisa metoder

DELA MED SIG:

publicerade

on

Shopping och online shopping illustration bild @AP images/European Union-EPParlamentet arbetar på en uppdatering av EU:s konsumentskyddsregler © AP images/European Union-EP

Med en växande efterfrågan på gränsöverskridande onlineshopping i EU arbetar parlamentsledamöter för att se till att européer får en hög skyddsstandard oavsett var de gör sina inköp.

På 17 april Ledamöterna godkände nya regler att förbättra rankningstransparensen på onlinemarknadsplatser och ta itu med produkters dubbla kvalitet.

Ledamöterna vill stärka konsumentskyddet genom att införa kollektiv prövning och införa mer avskräckande påföljder för företag som inte följer reglerna. Lagstiftningen omfattar också nya scenarier där det för närvarande inte finns någon EU-lag, särskilt i online-världen samt när det gäller dubbla kvaliteten på produktens.

Starkare skydd vid köp online

När du köper från en onlinemarknad måste konsumenterna tydligt informeras om vem som säljer produkten eller tjänsten och om säljaren är en professionell eller annan konsument. Det bör redan från början vara tydligt var ansvaret ligger och vilka lagar som är tillämpliga.

Den så kallade New Deal for Consumers kommer också att säkerställa mer transparens i sökresultat online. Användare kommer att göras medvetna om den höga rankningen av produkter eller tjänster i sökresultaten beror på betalda placeringar.

Konsumenträttigheterna kommer också att stärkas inom området för ”gratis” digitala tjänster, kontrakt för vilka inga pengar betalas men som tillåter handlare att använda konsumenternas personuppgifter. Precis som konsumenter kan säga upp onlineavtal för betalda digitala tjänster inom två veckor, kommer de också att kunna säga upp avtal baserat på användningen av personuppgifter. Detta skulle vanligtvis gälla molnlagringstjänster, sociala medier eller e-postkonton.

Annons

Mer: Kolla hur parlamentet har förbättrat ditt digitala liv och undanröjda hinder för näthandel.

Kollektiv prövning i alla EU-länder

Regler som tillåter grupper av konsumenter som skadats av olagliga metoder att inleda kollektiva åtgärder och begära ersättning kommer att gälla för alla EU-länder. För att söka masskompensation, ersättning eller reparation kommer det att vara möjligt att organisera en representativ åtgärd på uppdrag av konsumenter från flera EU-länder.

Rätten att kräva ekonomisk ersättning eller uppsägning av kontrakt i händelse av otillbörliga affärsmetoder kommer att harmoniseras i hela unionen.

Mer avskräckande straff

EU:s konsumentmyndigheter är inte alltid väl rustade för att sanktionera praxis som skapar "massskador" som påverkar ett stort antal konsumenter i hela EU, och straffnivån varierar och är ofta för låg för att ha en avskräckande effekt. För att lösa denna situation skulle nationella konsumentmyndigheter ges befogenhet att utdöma effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder på ett samordnat sätt.

Tack vare dubbla kvalitetsprodukter

Lagstiftningen kommer också att ta itu med frågan om produkter med dubbla kvaliteter där varor marknadsförs under samma varumärke men skiljer sig i sammansättning eller egenskaper. Konsumenter förleds att tro att de köper samma produkt när de faktiskt inte är det. Som studier har visat bevis på sådan praxis i livsmedelsindustrin, vill ledamöterna att frågan om dubbel kvalitet läggs till på svarta listan för otillbörliga affärsmetoder.

Mer: Ledamöterna tar itu med orättvisa livsmedelsmetoder.

Nästa steg

När de nya reglerna också har godkänts av rådet har EU-länderna två år på sig att införliva dem i nationell lagstiftning.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend