Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Revisorer granskar EU:s stöd för #UrbanMobility

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska revisionsrätten genomför en granskning av EU:s åtgärder för att förbättra rörligheten för människor i städer och tätbefolkade områden. Revisorerna kommer att undersöka hur EU-kommissionen och medlemsstaterna använder de tillgängliga EU-medlen för att omsätta sin politik för rörlighet i städer i handling och om kommissionen ger effektivt stöd till medlemsländerna. Revisorerna kommer också att bedöma de framsteg som gjorts de senaste åren för att hantera trafikstockningar.

"Effektiv mobilitetsförvaltning är en nyckelfråga för stadsområden", säger Iliana Ivanova, ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för revisionen. "Trafikstockningar är ett växande dagligt problem för många människor i EU och vägtransporter är ansvariga för en betydande del av luftföroreningarna och miljöbuller i stadsområden."

Revisorerna har publicerat en förhandsgranskning av städernas rörlighet i EU. Revisionsförhandsgranskningar ger information om en pågående revisionsuppgift. De är utformade som en informationskälla för dem som är intresserade av den policy eller de program som granskas.

Omkring 70 % av Europas befolkning bor i stadsområden, och denna siffra förväntas öka. Med stadsmobilitet avses alla resealternativ och tillhörande aktiviteter i en stad eller tätort. Det beror på flera faktorer, inklusive markanvändning, bilägande och mobilitetspolicyer.

Ineffektiva resenätverk i stadsområden kostar medlemsländernas ekonomier uppskattningsvis 110 miljarder euro varje år – mer än 1 % av medlemsländernas sammanlagda BNP, medan hälsokostnaderna för luftföroreningar uppgår till flera hundra miljarder euro per år. Forskning visar att i mycket överbelastade regioner kan friflytande trafik innebära produktivitetsvinster på upp till 30 %.

EU har infört en rad politikområden och kommissionen har främjat planer för hållbar rörlighet för att hjälpa medlemsstaterna att ta itu med de utmaningar som rörlighet i städer står inför. Mer än 60 miljarder euro från EU:s budget har gjorts tillgängliga för att genomföra sådana initiativ under perioden 2014–2020.

Revisorerna kommer att fokusera på:

Annons
  • Kommissionens åtgärder för att uppmuntra medlemsstaterna att utveckla en sund politik och konsekventa strategier i syfte att förbättra rörligheten i städerna;
  • Användningen av EU-medel för att omsätta kommissionens politik för rörlighet i städer i handling.
  • framsteg som gjorts under perioden 2014–2020, när det gäller trängselnivåer jämfört med befolkningstillväxten.

De kommer att göra besök i städer i Tyskland, Italien, Polen och Spanien.

Revisionsberättelsen förväntas publiceras 2020.

Hela förhandsvisningen är tillgänglig här  på engelska.

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend