bannerannons

#SecurityUnion - EU stänger luckor mellan informationssystem för säkerhet, gränser och migrationshantering

| Kan 16, 2019

Rådet har antagit Kommissionens förslag att stänga viktiga säkerhetsbrister genom att EU: s informationssystem för säkerhet, migration och gränsförvaltning samarbetar på ett mer intelligent och målinriktat sätt.

A politisk prioritet för 2018-2019, Interoperabilitetsåtgärderna kommer att se till att gränsvakter och poliser har tillgång till rätt information när och varhelst de behöver det för att utföra sina uppgifter.

Välkommen till kommissionären Migration, inrikes frågor och medborgarskap Dimitris Avramopoulos sade: "En effektiv och äkta säkerhetsunion handlar om att se till att nationella myndigheter och EU-organ kan samarbeta smidigt genom att koppla punkterna mellan våra migrations-, gränss- och säkerhetsinformationssystem. Idag inför vi en kritisk pelare i detta projekt, vilket ger gränsvakter och poliser det rätta verktyget för att skydda de europeiska medborgarna ".

Säkerhetsunionen kommissionsledamot Julian King tillade: "Med interoperabilitet idag blir en laglig verklighet kommer de blinda fläckarna som finns i våra informationssystem snart att elimineras. De som arbetar i frontlinjen för att hålla EU-medborgarna säkra, poliser och gränsvakter, kommer att ha effektiv tillgång till den information de behöver när de behöver det. Och brottslingar kommer inte längre att kunna enkelt gå igenom nätet. "

Antagandet markerar det sista steget i lagstiftningsförfarandet.

Förordningen kommer nu att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft 20 dagar senare. EU-LISA, EU-byrån som ansvarar för den operativa förvaltningen av stora informationssystem inom området frihet, säkerhet och rättvisa, kommer då att inleda det tekniska arbetet med att genomföra driftskompatibilitetsåtgärderna. Detta arbete förväntas vara komplett av 2023. Kommissionen står också redo att bistå medlemsstaterna vid genomförandet av förordningen.

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , , , ,

Kategori: En framsida, EU, Europeiska kommissionen

Kommentarer är stängda.