Anslut dig till vårt nätverk!

Konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR)

Fiske- och miljöorganisationer utfärdar en gemensam uppmaning om moratorium för #DeepSeaMining

DELA MED SIG:

publicerade

on

Seas At Risk och Deep Sea Conservation Coalition (DSCC) välkomnar uppmaningen om ett moratorium för djuphavsbrytning i internationellt vatten från Europeiska unionens rådgivande råd för långdistansflottan (LDAC). När LDAC krävde ett moratorium lyfte LDAC fram oro från forskare, fiskeindustrin och miljöorganisationer över de potentiellt allvarliga effekterna på fiske, fisk och andra arter i haven och den oundvikliga förlusten av marin biologisk mångfald från djuphavsbrytning. LDAC:s verkställande kommitté antog råden till Europeiska kommissionen och medlemsländerna vid sitt möte i Polen förra veckan och har offentliggjorts.

International Seabot Authority, en mellanstatlig organisation som inrättats under FN:s havsrättskonvention, håller på att utveckla bestämmelser som skulle tillåta brytning av de internationella områdena på djuphavsbotten.

Matthew Gianni, medgrundare av Deep Sea Conservation Coalition, sa: "Fiskesindustrins representanter och icke-statliga organisationer i Europa uttrycker gemensamt oro med EU:s medlemsländer och det internationella samfundet över utsikterna till djuphavsbrytning och dess sannolika inverkan på fisket och den marina miljön. Forskare har varnat för att förlust av biologisk mångfald kommer att vara oundviklig och sannolikt permanent på mänskliga tidsskalor om International Seabot Authority börjar utfärda licenser för att bryta djuphavsbotten för metaller som koppar, nickel, kobolt och mangan."

LDAC rekommenderade att ingen gruvbrytning på djuphavsbotten i de internationella områdena av havsbotten under Internationella havsbottenmyndighetens jurisdiktion bör tillåtas förrän:

  1. Riskerna för den marina miljön är fullständigt bedömda och förstådda;
  2. ett tydligt fall kan göras djuphavsbrytning är nödvändig och inte bara lönsam för företag eller länder som vill bryta, och;
  3. internationella åtaganden för att bevara och hållbart använda haven, stärka motståndskraften hos marina ekosystem och initiativ för att övergå till cirkulära ekonomier, hållbara konsumtionsmetoder och produktion samt relaterade insatser som efterfrågas i FN:s hållbarhetsmål 2030 Agenda erkänns.

LDAC uppmanade vidare EU-kommissionen och medlemsstaterna att sluta finansiera, underlätta eller främja utvecklingen av djuphavsgruvor och djuphavsbrytningsteknik.

Seas At Risk, biträdande direktör Ann Dom, sa: "Vi räknar med att EU:s medlemsländer tar till hjärtat kravet på ett moratorium från Europaparlamentet och fiskerisektorn, och att det bestämt sätter upp det på dagordningen för den kommande årliga sessionen för Internationella havsbottenmyndigheten."

LDAC godkände en resolution från Europaparlamentet som antogs 2018 som också krävde ett moratorium för djuphavsbrytning och reform av den internationella havsbottenmyndigheten (ISA). I januari i år släppte det brittiska underhusets miljörevisionskommitté, som upprepade liknande oro, en rapport som konstaterar att djuphavsbrytning skulle ha "katastrofala effekter på havsbotten" och att ISA kommer att dra nytta av intäkter från att utfärda gruvlicenser som kommittén ansåg som "en tydlig intressekonflikt". 

Annons

John Tanzer, leader, Oceans Practice, WWF International, said: “A moratorium on seabed mining – given its inherent risks and how little is known about life on the sea floor – is just plain common sense, and particularly in light of recent global biodiversity assessments showing the planet is suffering unprecedented species loss that will have profound impacts on nature and humanity at large.”

The Long Distance Fleet Advisory Council (LDAC) är ett EU-fiskeorgan som representerar intressenter inom både fiskesektorn (inklusive fångst-, bearbetnings- och marknadsföringssektorer och fackföreningar) och andra intressegrupper (miljöorganisationer, konsumenter och det civila samhället). Flera DSCC medlemsorganisationer, inklusive Seas At Risk, WWF, Oceana, Bloom Association, är medlemmar i LDAC.

 

Långdistansrådgivningens rådgivning om djuphavsbrytning.

Vetenskapsartiklar:

–        Van Dover et. al., ‘Biodiversity loss from deep-sea mining’. Nature Geoscience volume 10, pages 464–465 (2017)

–        Niner et al., Djuphavsbrytning utan nettoförlust av biologisk mångfald – ett omöjligt mål. Främre. Mar. Sci., 01 mars 2018 | 

UK Parliament House of Commons Environmental Audit Committee, Sustainable Seas Report,  Slutsatser och rekommendationer, Deep sea mining (stycken 9-10).

 

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend