Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#StatAid - Kommissionen inleder en fördjupad utredning av # Litauen elstrategisk reservåtgärd

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen har inlett en fördjupad undersökning för att bedöma huruvida det litauiska stödet till energibolaget AB Lietuvos Energija inom ramen för en strategisk reservåtgärd kan ha gynnat företagen otillbörligt och snedvrider konkurrensen på den inre marknaden i strid med EU: s statsstödsregler .

Kommissionens undersökning rör en strategisk reservåtgärd för elektricitet, som fanns i Litauen fram till 2018. Strategiska reserver håller i allmänhet viss produktionskapacitet utanför elmarknaden för drift endast i nödsituationer. De kan vara nödvändiga för att säkerställa elförsörjningens säkerhet när elmarknaderna genomgår övergångar och reformer, och är avsedda att skydda mot risken för avbrott i försörjningen under sådana övergångar.

Från 2013 till 2018 (när ordningen avbröts) valdes den litauiska kraftverket (LPP), som ägs av AB Lietuvos Energija, Litauens statsägda etablerade, av den litauiska regeringen för att tillhandahålla strategiska reservtjänster i avsikt att öka säkerheten för elförsörjning i Litauen. LPP betalades för tillhandahållandet av dessa tjänster.

År 2016 mottog kommissionen ett formellt klagomål om att åtgärden var oförenlig med EU: s regler för statligt stöd. Kommissionen har kommit fram till den preliminära slutsatsen att åtgärden utgjorde statligt stöd. Kommissionen kommer nu att bedöma stödet för att säkerställa att det inte snedvrider konkurrensen inom EU: s inre marknad.

För att kommissionen ska kunna godkänna en kapacitetsåtgärd enligt EU: s regler för statligt stöd måste medlemsstaten visa behovet av åtgärden, se till att den är lämplig för ändamål och öppen för alla kapacitetsleverantörer.

I detta skede är kommissionen oroad över att åtgärden kanske inte har överensstämt med EU: s regler för statligt stöd. Kommissionens djupgående undersökning kommer särskilt att undersöka om:

Annons

i) Den strategiska reserven var nödvändig för att garantera elförsörjningssäkerheten för perioden 2015 till 2018, då Litauen blev betydligt mer sammankopplat med grannländerna.

(ii) Det var lämpligt och proportionellt för Litauen att tilldela tjänsten direkt och uteslutande till LPP, utan att beakta andra potentiella kapacitetsleverantörer såsom andra kraftverk, lagring eller efterfrågan.

iii) Utformningen av den strategiska reserven snedvrider bildandet av marknadspriser och undergrävde investeringar från andra marknadsaktörer som kunde ha bidragit till försörjningssäkerheten.

Kommissionen kommer nu att undersöka ytterligare för att avgöra om dess ursprungliga bekymmer bekräftas. Inledandet av en fördjupad undersökning ger Litauen och berörda tredje parter möjlighet att lämna synpunkter. Det påverkar inte resultatet av undersökningen.

Bakgrund

Strategiska reserver som den litauiska åtgärden är kapacitetsmekanismer.

Kommissionen genomförde a sektorförfrågan in i kapacitetsmekanismer mellan april 2015 och November 2016, vilket ingås Dessa strategiska reserver kan vara lämpliga insatser där medlemsstaterna identifierar tillfälliga risker. Strategiska reserver bör endast användas i nödsituationer. De bör hållas utanför marknaden för att minimera snedvridningar på marknadens funktion. Strategiska reserver bör vara övergångsåtgärder, som åtföljs av marknadsreformer och fasas ut så snart reformerna träder i kraft.

Kommissionen har bedömt strategiska reserver i två tidigare fall angående Tyskland (SA.45852) och Belgien (SA.48648) och godkände sådana åtgärder i februari 2018.

Den icke-konfidentiell version av beslutet kommer att offentliggöras i Registret över statligt stöd på konkurrens hemsida under saksnummer SA.44725 och SA.45193, när eventuella sekretessproblem har lösts. De Statligt stöd Weekly e-News listar nya publikationer av beslut om statligt stöd på Internet och i Europeiska unionens officiella tidning.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend