#SecurityUnion - Nya regler som stänger informationsgap blir lag

| Juni 13, 2019

De nya reglerna för att EU: s säkerhets-, migrations- och gränshanteringsinformationssystem ska fungera på ett mer intelligent och målinriktat sätt har trätt i kraft.

A politisk prioritet för 2018-2019, Interoperabilitetsåtgärderna kommer att se till att gränsvakter och poliser har tillgång till rätt information när och varhelst de behöver det för att utföra sina uppgifter. De nya åtgärderna hjälper dem att lättare identifiera identitetsbedrägerier, samtidigt som de garanterar de högsta normerna för dataskydd och respekt för de grundläggande rättigheterna.

Vårt EU-LISA-byrån, ansvarig för förvaltningen av de stora IT-systemen inom området frihet, säkerhet och rättvisa, kan börja arbetet med att utveckla driftskompatibilitetsverktygen, som förväntas vara komplett av 2023.

Under tiden står kommissionen redo att hjälpa medlemsstaterna att genomföra Interoperabilitetsföreskrifter.

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , ,

Kategori: En framsida, EU, Europeiska kommissionen

Kommentarer är stängda.