Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#2019InnovationScoreboards – Innovation performance of EU and regions increasing

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europa behöver fördjupa sin innovationsförmåga för att konkurrera på globala marknader och upprätthålla och förbättra det europeiska sättet att leva, vilket Europeiska rådet krävde så sent som i juni 2018 och mars 2019. Det är därför som Junckerkommissionen har fastställt en ny ambitionsnivå för EU och dess medlemsländer och regioner, och föreslagna Horisont Europa, det mest ambitiösa forsknings- och innovationsprogrammet någonsin. Detta kommer att hålla EU i framkanten av global forskning och innovation.

The European Commission’s 2019 Europeiska resultattavlan för innovation och Resultattavla för regional innovation published on 17 June show that the EU’s innovation performance has been improving for four years in a row. For the first time ever, Europe’s innovation outperforms that of the United States. However, the EU continues to lose some ground to Japan and South Korea, and China is catching up fast. The data complements the Commission’s recent landsspecifika rekommendationer (CSR) inom ramen för den europeiska terminen, som belyser forskningens och innovationens roll och inkluderar rekommendationer för att öka produktivitetstillväxten och konkurrenskraften.

2019 års resultattavlor för innovation

European Innovation Scoreboard landsranking. Färgade kolumner visar innovationsprestanda 2018, horisontella bindestreck visar prestanda 2017 och grå kolumner visar prestanda 2011, allt i förhållande till EU-genomsnittet 2011.

Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Commissioner Elżbieta Bieńkowska said: “The Commission’s Innovation Scoreboard is about best practices and measuring success. It helps member states, regions and the EU as a whole to learn from each other and identify in which areas policy reforms are needed to boost Europe’s innovation leadership.”

Research, Science and Innovation Commissioner Carlos Moedas added: “Innovation equals future jobs and growth. I am happy to see general progress in the EU. Yet, to stay ahead in the global race, both the EU and our member states need to continue investing and developing the right policies for innovation to flourish.”

Regional Policy Commissioner Corina Creţu added: “The EU’s Cohesion policy funds are a main driver for innovation and sustainable development. Start-ups and small enterprises help create new business models in the digital or green sector. However, innovation hubs can also grow in countries with less strong economies, and these findings help us support innovation in regional ecosystems, including in less developed regions.”

Annons

European Innovation Scoreboard 2019: nyckelresultat

 • Baserat på sina poäng delas EU-länderna in i fyra prestationsgrupper: innovationsledare, starka innovatörer, moderata innovatörer och blygsamma innovatörer. Sverige är 2019 års innovationsledare inom EU, följt av Finland, Danmark och Nederländerna. Storbritannien och Luxemburg tappade från topprankingen av innovationsledarestatus till gruppen starka innovatörer, medan Estland går med i gruppen starka innovatörer för första gången.
 • I genomsnitt har EU:s innovationsprestanda ökat med 8.8 % sedan 2011. Sedan 2011 har innovationsprestanda ökat i 25 EU-länder. Resultatet har ökat mest i Litauen, Grekland, Lettland, Malta, Storbritannien, Estland och Nederländerna, och minskat mest i Rumänien och Slovenien.
 • At the global level, the EU has surpassed the United States. The EU’s performance lead over Brazil, India, Russia, and South Africa remains considerable. However, China is catching up three times as fast as the EU’s innovation performance is growing. Relative to Japan and South Korea, the EU has been losing ground.
 • Inom utvalda innovationsområden är de bäst presterande EU-länderna: Danmark – mänskliga resurser och innovationsvänlig miljö; Luxemburg – attraktiva forskningssystem; Frankrike – Finansiering och stöd; Tyskland – fasta investeringar; Portugal – SMF-innovatörer; Österrike – kopplingar; Malta – intellektuella tillgångar; Irland – sysselsättningseffekter och försäljningseffekter.

Resultattavlan för regional innovation 2019: Nyckelresultat

Resultattavlan för 2019 åtföljs av den regionala resultattavlan för innovation. Den ger en jämförande bedömning av prestanda för innovationssystem i 238 regioner i 23 EU-medlemsstater, medan Cypern, Estland, Lettland, Luxemburg och Malta ingår på landsnivå. Dessutom täcker den regionala resultattavlan för innovation även regioner från Norge, Serbien och Schweiz.

The most innovative regions in the EU are Helsinki-Uusimaa, Finland followed by Stockholm, Sweden and Hovedstaden, Denmark. For 159 regions, performance has increased in the nine-year observation period. This year’s Regional Innovation Scoreboard demonstrates a strong convergence in regional performance with decreasing performance differences between regions.

Bakgrund

About two-thirds of Europe’s economic growth over the last decades has been driven by innovation. Each euro invested by the programme can potentially generate a return of up to €11 of GDP over 25 years. Investments in research and innovations are expected to generate up to 100,000 new jobs in research and innovation activities between 2021 and 2027.

Uppgifterna från European Innovation Scoreboard och Regional Innovation Scoreboard hjälper medlemsstaterna, regionerna och EU som helhet att bedöma områden där de presterar bra och de där de behöver politiska reformer för att bättre främja innovation. Dessutom, inom ramen för analys av europeiska terminen, presenterade kommissionen nyligen 2019 landsspecifika rekommendationer (CSR) som ger ekonomisk-politisk vägledning till alla EU-medlemsstater för de kommande 12 till 18 månaderna. Forskning och innovation var framträdande in this year’s Country Specific Recommendations.

Mer information

 • PM – European Innovation Scoreboard och Regional Innovation Scoreboard 2019
 • 2019 European Innovation Scoreboard
 • 2019 Regional Innovation Scoreboard
 • pressmeddelande: Vårpaketet för den europeiska terminen 2019: Kommissionen utfärdar rekommendationer till medlemsstaterna för att främja hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt (juni 2019)
 • pressmeddelande: 2 miljarder euro för att snabba upp skapandet av European Innovation Council (mars 2019)
 • pressmeddelande: Kommissionen välkomnar ett provisoriskt avtal om Horizon Europe, EU:s framtida forsknings- och innovationsprogram (mars 2019)
 • pressmeddelande: A renewed agenda for Research and Innovation: Europe’s chance to shape the future (May 2018)
 • Faktablad: Framgångshistorier för EU:s forskning och innovation

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend