Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Handelshinder: När #protektionismen ökar fortsätter EU att öppna upp exportmarknader för europeiska företag

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionens rapport som släpptes den 17 juni bekräftar den kontinuerliga ökningen av hinder som europeiska företag möter på utländska marknader. Tack vare EU:s fasta svar har 123 sådana hinder undanröjts sedan början av kommissionens nuvarande mandat, vilket möjliggör mer än 6 miljarder euro extra export under 2018.

Den senaste upplagan av rapporten om handels- och investeringshinder (TIBR) identifierar 45 nya handelshinder som införts i länder utanför EU under 2018, vilket tar det totala antalet till rekordhöga 425 åtgärder i 59 olika länder, vilket kostar EU-företag miljarder euro varje år.

Handelskommissionär Cecilia Malmström sa: "I det komplexa sammanhang vi har idag med ett växande antal handelsspänningar och protektionistiska åtgärder måste EU fortsätta att försvara sina företags intressen på de globala marknaderna. Att se till att de befintliga reglerna respekteras är av yttersta vikt. Tack vare våra framgångsrika ingripanden har 123 hinder som hindrar EU:s exportmöjligheter tagits bort sedan jag tillträdde i slutet av 2014. Genom att arbeta med specifika problem som rapporterats av våra företag lyckas vi leverera ekonomiska fördelar som i värde motsvarar dem som EU:s handelsavtal ger. Dessa ansträngningar måste definitivt fortsätta."

Kina och Ryssland toppar den totala listan, med 37 respektive 34 problematiska handelsåtgärder. Den största effekten för EU:s export uppstår från åtgärder som införts av Kina, USA, Indien och Algeriet. De berör 80 % av all EU-export som påverkas av nya åtgärder och är främst inriktade på stål-, aluminium- och informations- och kommunikationstekniksektorer (IKT).

EU:s ansträngningar att upprätthålla de befintliga internationella handelsreglerna ger tydliga resultat. Genom att ingripa i nära samarbete med EU:s medlemsländer och företag under EU:s förbättrade strategi för marknadstillträde har kommissionen förra året eliminerat så mycket som 35 handelshinder, bland annat i Kina, Japan, Indien och Ryssland. Dessa åtgärder sträckte sig över åtta viktiga EU-export- och investeringssektorer, inklusive jordbruk och fiske, bilar, textilier och läder, vin och sprit, kosmetika, mineralprodukter, flygplansdelar och IKT-utrustning. Några av dem påverkade också olika sektorer på ett horisontellt sätt.

Handels- och investeringshinder som eliminerades 2018 inkluderar bland annat:

  • Kinesiska restriktioner för import av nötkreaturs- och fårprodukter
  • Ryska olagliga antidumpningsåtgärder mot lätta nyttofordon
  • Tullar på elektroniska varor och obligatoriska veterinärintyg som begränsar exporten av lädervaror i Indien
  • Restriktioner för användning av godkända tillsatser i vin och sprit i Japan
  • Obligatorisk märkning av textilier i Egypten.

Bakgrund

Annons

Efterlevnaden av internationella handelsregler har identifierats som en högsta prioritet i kommissionens strategi "Handel för alla" från 2015. Att ta bort handelshinder är en nyckeluppgift för kommissionen tillsammans med det starkare fokus på genomförandet av EU:s handelsavtal. EU:s utökade partnerskap för marknadstillträde syftar till att säkerställa att våra företag kan konkurrera på lika villkor när de söker export- och investeringsmöjligheter i länder utanför Europa.

Kommissionens rapport om handels- och investeringshinder har publicerats årligen sedan början av den ekonomiska krisen 2008 och är helt baserad på handels- och investeringshinder på utländska marknader, rapporterade av europeiska företag.

Kommissionen har också lanserat Market Access Days i medlemsstaterna för att öka medvetenheten bland mindre företag om hur EU kan hjälpa till att ta itu med de hinder de möter. På lite mer än 12 månader hölls evenemang med lokala företag i Danmark, Spanien, Nederländerna, Litauen, Portugal och Frankrike.

Efter publiceringen av den 37th årsrapport om EU:s antidumpnings-, antisubventions- och skyddsåtgärder den 28 mars 2019, detta är den andra tillsynsrelaterade rapporten som släpptes av kommissionen 2019. En rapport som presenterar framstegen i genomförandet av EU:s handelsavtal kommer att publiceras senare det här året.

Mer information

Rapport om handels- och investeringshinder

Faktablad

Lista över hinder som omfattas av rapporten

Fallstudier

Länk till Market Access Data Base för att rapportera handelshinder

37:e årliga rapporten om EU:s antidumpnings-, antisubventions- och skyddsåtgärder

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend