Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#DualFoodQuality – Kommissionen släpper en studie som bedömer skillnader i sammansättningen av EU:s livsmedelsprodukter

DELA MED SIG:

publicerade

on

Kommissionen har publicerat resultaten av en alleuropeisk testkampanj av livsmedelsprodukter som visar att vissa produkter är identiska eller liknande märken samtidigt som de har en annan sammansättning.

Sedan hans State of the Union-adress 2017, ordförande Jean-Claude Juncker har åtagit sig att ta itu med frågan om dubbla produkters kvalitet. Europeiska kommissionen har tagit olika initiativ och har idag publicerat en studie efter tester av livsmedelsprodukter över hela EU med samma metodik, för att bättre förstå den dubbla kvaliteten på livsmedelsprodukter i EU. 

Analyzing nearly 1,400 food products in 19 EU countries, the study, carried out by the Commission’s in-house science and knowledge service, the Joint Research Centre, shows that 9% of the compared products differed in composition, although the front-of-pack was identical. A further 22% of products with a different composition had a similar front-of-pack. The study did not show a consistent geographical pattern. Based on the new methodology developed, national competent authorities will now be able to perform the case by case analysis required to determine misleading practices prohibited under EU consumer law.

Utbildnings-, kultur-, ungdoms- och idrottskommissionär Tibor Navracsics, ansvarig för Gemensamma forskningscentret, said: “Some Europeans feel branded food products they buy are different, perhaps worse, compared to those available elsewhere. The Commission called on our scientists to help objectively assess the extent of such differences on the single market. The results are mixed: while I am happy that they found no evidence of an East-West divide in the composition of branded food products, I am worried that they uncovered up to one third of tested products having different compositions while being identically or similarly branded.”

Justice, Consumers and Gender Equality Commissioner Věra Jourová said: “There will be no double standards in Europe’s single market. With the new laws penalizing the dual quality and strengthening the hands of the consumer authorities, we have the tools at hand to put an end to this practice. European consumers will be able to do their shopping in full trust that they buy what they see.

Viktigaste resultaten

Studien bedömde 1,380 128 prover av 19 olika livsmedelsprodukter från XNUMX medlemsländer. Urvalet är dock inte representativt för den stora mångfalden av livsmedelsprodukter på EU-marknaden. Studien fann att:

Annons
  • I de flesta fall stämde sammansättningen med hur produkterna presenterades: 23 % av produkterna hade identisk framsida och identisk sammansättning, och 27 % av produkterna visade att de hade olika sammansättning i olika EU-länder med olika framsida. i förpackningen.
  • 9 % av produkterna som presenterades som lika i EU hade en annan sammansättning: de hade en identisk framsida på förpackningen, men en annan sammansättning.
  • Ytterligare 22 % av produkterna som presenterades på liknande sätt hade en annan sammansättning: de hade en liknande framsida på förpackningen, men ändå en annan sammansättning.
  • Det finns inget konsekvent geografiskt mönster i användningen av samma eller liknande förpackningar för produkter med olika sammansättning. Dessutom utgör skillnaden i sammansättningen i de testade produkterna inte nödvändigtvis en skillnad i produktkvalitet.

kommissionens åtgärder i denna fråga

Sedan kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, har tagit upp frågan om dubbla produkters kvalitet State of the Union-adress 2017, har Europeiska kommissionen tagit olika initiativ genom att:

  • Att klargöra när produkter med dubbla kvaliteter är en vilseledande praxis genom lagstiftning enligt den nyligen överenskomna New Deal för konsumenter;
  • upprätta en gemensam metod för testningen av livsmedelsprodukter;
  • utfärdar en uppsättning av riktlinjer att hjälpa nationella myndigheter att tillämpa EU:s konsument- och livsmedelslagstiftning.
  • avsätta över 4.5 miljoner euro för att lösa detta problem;
  • testa produkter över hela EU med samma metodik för att få en bättre förståelse för varornas dubbla kvalitet.

Nästa steg

Europeiska kommissionen lanserar idag en ny ring för förslag with a total budget of €1.26 million to strengthen consumer organisations’ capacities to test products and identify potentially misleading practices. The deadline for applications is November 6 2019.

Bakgrund

Enligt EU-lagstiftningen kan marknadsföring av en vara som är identisk med en som marknadsförs i ett annat medlemsland medan den varan har en väsentligt annorlunda sammansättning eller egenskaper som inte kan motiveras av legitima och objektiva skäl orättvist och olagligt vilseleda konsumenter.

The study, conducted by the Commission’s Joint Research Centre, describes the situation found on the markets of the nineteen participating Member States during the period the survey was carried out (November-December 2018). The testing campaign was part of the European Commission’s response to concerns about dual quality foods. The products were selected based on Member States’ suggestions, following complaints to consumer protection authorities or associations.

Testning baserades på en harmoniserad metodik utvecklat i samarbete med medlemsländerna av Joint Research Centre. Denna metod möjliggör jämförbar urval, testning och datatolkning i hela EU. Alla EU:s medlemsländer uppmanades att samla in information om sammansättningen av de utvalda livsmedelsprodukter som erbjuds på deras marknader. Nitton EU-medlemsländer lämnade in information om 113 märkesvaror och 15 egna märkesvaror. Som ett första steg baseras denna analys på information från produktetiketterna och produkternas front-of-pack utseende.

Rapporten som publiceras idag kommer att ge ett bättre underlag för diskussionen om dubbel kvalitet i EU. Det krävs dock ytterligare steg och forskning för att göra bedömningen mer representativ och för att bättre förstå kopplingen mellan sammansättning och kvalitet.

De medlemsstater som deltog i undersökningen var: Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Spanien och Nederländerna.

Mer information

Dubbel livsmedelskvalitet: Frågor och svar

President Junckers tal om tillståndet i unionen

Resultat av den EU-omfattande testkampanjen: Rapport

Resultat av den EU-omfattande testkampanjen: Bilaga

Ring för förslag

Bakgrund Dubbel livsmedelskvalitet

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend