Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Bättre erkännande av civila eller #CommercialJudgments mellan EU-länder och globala handelspartner?

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska unionen, representerad av Europeiska kommissionen, har tillsammans med 39 viktiga handelspartner antagit Haagkonventionen om erkännande och verkställighet av utländska domar i civilrättsliga eller kommersiella frågor. Kommissionsledamot Věra Jourová, kommissionsledamot med ansvar för rättvisa, konsumentfrågor och jämställdhet (avbildad) sa: "Erkännandet av domar hjälper företag att expandera sin verksamhet på vår inre marknad. Genom att utöka detta system till internationell nivå med konventionen kommer europeiska företag att lättare kunna handla i 39 länder runt om i världen.” När konventionen väl har ratificerats kommer den att underlätta tillgången till rättvisa för EU:s företag och medborgare genom att domstolarna i de undertecknande länderna erkänner och verkställer domar. Till exempel, om en fransk domstol beslutar att ett kinesiskt företag är skyldigt pengar till ett franskt företag, måste den kinesiska domstolen erkänna och verkställa den domen. Konventionen kommer att underlätta handel och investeringar genom att förbättra rättssäkerheten och minska kostnaderna för internationell handel och internationell tvistlösning. Kommissionen kommer nu att inleda processen med att förbereda EU:s anslutning till konventionen. Mer information om Haagkonventionen om erkännande och verkställighet av utländska domar i civilrättsliga eller kommersiella frågor finns tillgänglig nätet.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend