#EDRS - Den europeiska tekniken möjliggör snabb och säker överföring av data från rymden till jorden

| Juli 11, 2019

Europeiska avdelningen för yttre åtgärder och Europeiska kommissionen har varit värd för en levande demonstration av European Data Relay System (EDRS), även känt som "Space data highway". Systemet är världens första laserlänk på himlen, baserat på den senaste europeiska lasertekniken. Det möjliggör överföring av stor mängd data, i synnerhet bilder, från satelliter i rymden till jorden i kvasi realtid. Systemet är ett offentligt-privat partnerskap mellan Europeiska rymdorganisationen (ESA) och Airbus och drar fördel av € 90 miljoner EU-medel från programmet Copernicus Earth Observation och genom ESA under 2015-2020-perioden. Tack vare systemet kommer Copernicus-bilder att bli tillgängliga upp till sju gånger snabbare än vad som just nu är fallet. Copernicus, en ledande leverantör av jordobservationsdata över hela världen, erbjuder högkvalitativ miljöövervakning, hjälper till att rädda liv och hantera nödsituationer och stöder gräns- och sjösäkerhet. EU: s Copernicus Satellite-system fungerar som den första långsiktiga kunden av Space data highway. De nya tjänsterna hjälper Copernicus att öka dataöverföringskapaciteten och aktualiteten och förbättra sitt värde för en mängd tidskritiska applikationer. Den levande demohändelsen hölls samtidigt i EEAS: s huvudkontor i Bryssel, Europeiska sjösäkerhetsbyrån i Lissabon och EU: s delegation i Tokyo.

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , , ,

Kategori: En framsida, EU, Europeiska kommissionen, Utrymme

Kommentarer är stängda.