Anslut dig till vårt nätverk!

EU

#EuropeanSemester och en ny strategi för styrning är avgörande för EU: s framtida ekonomiska politik 

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska unionen bör ta tillfället i akt med det nya politiska mandatet och budgetperioden för att förbättra samordningen och styrningen av den ekonomiska politiken. Den europeiska planeringsterminen bör bli den viktigaste delen av samordningen av den ekonomiska politiken och en strategi för styrning på flera nivåer och flera aktörer bör genomföras, säger Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK). Den föreslår att ett EESK-kompetenscentrum för informationsutbyte skulle kunna inrättas för att ta itu med genomförandeproblem i samband med en framtida EU-strategi.

EESK har uppmanat Europeiska unionen att förnya sitt system för samordning och styrning av den ekonomiska politiken baserat på en ny EU-strategi efter 2020 för hållbar utveckling, för att öka effektiviteten i åtgärderna och hållbarheten i resultaten. Vid sin plenarsession i juli antog utskottet en yttrande att bidra till utarbetandet av en ny EU-strategi.

I yttrandet Den europeiska terminen och sammanhållningspolitiken – Mot en ny europeisk strategi efter 2020, the EESC welcomes the European Commission’s proposal to build up stronger links between the European Semester and cohesion funding under the next Multiannual Financial Framework (MFF) for 2021-2027.

Petr Zahradník, EESC co-rapporteur, said: “The links between these policy tools have huge potential to improve co-ordination and governance of the European Union’s economic policy. It is a sign of better governance and of a performance-based approach. Through its coordinating nature, it brings together the implementation of strategic economic, social and environmental goals, political priorities and interaction between short and long-term tasks.”

A renewed system of European governance should, in the Committee’s view, not only focus more on results, but also set fewer priorities. It should facilitate access to administrative procedures and go hand in hand with the development of monitoring and evaluation systems. A strengthened European Semester process should be the most important element of economic policy co-ordination.

EESC rapporteur Etele Baráth said in this regard: “The Semester should make it possible to complete the stability and convergence programmes, and possibly become the central coordination element of a well-targeted investment procedure, stepping up reform implementation, measuring the balance between economic performance and cohesion policy as well as fulfilling social objectives.”

En förstärkt terminsprocess bör bland annat bidra till genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och uppnåendet av ambitiösa klimatmål. Samtidigt bör incitament och differentierade, välgrundade och noggrant övervägda sanktioner tillämpas på ett mer balanserat sätt för att samordna genomförandet av ekonomiska, sociala och miljömässiga mål.

Annons

I sitt yttrande föreslår EESK vidare att ett förnyat system för europeiskt styrelseformer bör förlita sig mer på dess förståelse för och samarbete med det civila samhället och förbättra den offentliga förvaltningen på flera nivåer. I detta sammanhang reflekterar kommittén över sin egen roll och föreslår att den stärks genom att inrätta ett informationscentrum för intressenter.

Baráth said: “The EU must make all efforts to achieve a better understanding of economic governance and tackle its democratic and implementation deficit. This requires, without doubt, a regular and structured dialogue with social partners and civil society. The EESC could help here with the establishment of a new competence centre, to addressimplementation concerns, such as weak national ownership, unclear institutional frameworks and subordination of the social pillar, in relation to a new EU strategy.”

EESK:s rekommendationer för det framtida systemet för styrning och samordning av EU:s ekonomiska politik är nära kopplade till ett annat EESK-yttrande, som EESK:s plenarsammanträde antog i juni 2019.

Åsikten Investeringsplan för Europa: inventering och nästa steg Parlamentet efterlyser bättre kopplingar mellan Efsi, dess uppföljning – InvestEU-programmet – och andra investeringsprogram i EU och medlemsstaterna. Detta skulle kunna främja synergier, undvika dubbelarbete och överlappningar mellan dem, och direkta investeringar på ett sådant sätt att mer exakta mål uppnås.

EESK:s föredragande, Petr Zahradník och Javier Doz, rekommenderar också att man ställer upp tydliga investeringsmål, regelförenklingar och ytterligare vägledning för att uppnå större geografisk och sektoriell balans inom ramen för investeringsplanen för Europa.

Om EU använder den europeiska planeringsterminen som den viktigaste delen av samordningen av den ekonomiska politiken skulle det kunna bidra till genomförandet av dessa EESK-rekommendationer.

Slutligen I detta yttrande förespråkar EESK att den finansiella kapaciteten för InvestEU-programmet stärks inom nästa fleråriga budgetram, att räckvidden för InvestEU-programmet utvidgas och att kommunikationen om investeringsplanen för Europa förbättras.

“We need more efforts to raise awareness among European businesses and citizens about the benefits obtained from the plan so that they can make the best use of them,” said Zahradník.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend