Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Kommissionen samråder med intressenter om vägledning för nationella domstolar när de hanterar #DisclosureInformation

DELA MED SIG:

publicerade

on

Europeiska kommissionen uppmanar till synpunkter på ett utkast till meddelande för att hjälpa nationella domstolar att hantera förfrågningar om att avslöja konfidentiell information i förfaranden för privat efterlevnad av EU:s konkurrenslagstiftning. Antitrust direktiv hjälper medborgare och företag att kräva skadestånd om de faller offer för överträdelser av EU:s antitrustregler. I detta avseende kommer nationella domstolar sannolikt att ta emot begäranden om utlämnande av bevis som innehåller konfidentiell information. För att stödja nationella domstolar i denna uppgift har kommissionen utarbetat ett meddelande som syftar till att ge praktisk vägledning till nationella domstolar när de väljer effektiva skyddsåtgärder. I utkastet till meddelande presenteras ett antal tillgängliga åtgärder för att avslöja relevant information samtidigt som konfidentialitet skyddas, och belyser de faktorer som domstolar kan överväga för att välja den mest effektiva, inom gränserna för sina nationella processuella regler. Remissvar kan lämnas till den 18 oktober 2019. Remisshandlingen finns tillgänglig här.. Hela pressmeddelandet finns tillgängligt online i ENFR och DE

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend