Anslut dig till vårt nätverk!

EU

Kommissionen startar två projekt för att stödja samarbete och innovation i #Romania-regioner och städer

DELA MED SIG:

publicerade

on

Kommissionen lanserar två projekt för att tillhandahålla expertis till rumänska regioner och städer, i samarbete med den rumänska regeringen och Världsbanken.

Under det första projektet kommer experter från kommissionen och Världsbanken att hjälpa rumänska länshuvudstäder att utveckla starkare kopplingar till sin periferi och använda EU-medel för projekt som gynnar hela stadsområdet, inte bara det huvudsakliga ekonomiska centrumet. Experter kommer till exempel att studera hur man kan bygga ut stadstrafiknäten eller hur man kan samarbeta bättre inom området offentliga tjänster för att göra dem mer tillgängliga.

Under det andra projektet kommer en expertgrupp att hjälpa de åtta rumänska regionerna att förbättra sin innovationskapacitet och förbättra samarbetet mellan forskningscentra och företag för att utveckla innovativa produkter för marknaden. Detta projekt lanseras under "Kom ikapp regioner” initiativ, som hjälper låginkomst- och lågtillväxtregioner att komma ikapp resten av EU.

Johannes Hahn, kommissionsledamot för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar och regionalpolitik, sa: "Rumänien kommer att dra nytta av betydande resurser för att investera i hållbar stadsutveckling i EU:s nästa långsiktiga budget 2021-2027. Arbetet från kommissionens och Världsbankens experter tillsammans med de rumänska myndigheterna kommer att bidra till att bana väg för framgången för dessa investeringar. Parallellt tillhandahåller vi skräddarsytt stöd till rumänska regioner så att de kan dra nytta av sina tillgångar, samarbeta med varandra och bli mer innovativa.”

Bättre samarbete mellan rumänska läns huvudstäder och deras periferi

Projektet ska fokusera på att hjälpa städer att utveckla gemensamma projekt inom följande sektorer: kollektivtrafik, miljö och cirkulär ekonomi, digitalisering, entreprenörskap och utbildning. Syftet är att tillhandahålla bättre tjänster till medborgarna, göra mer effektiv användning av offentliga medel och se till att positiva spridningseffekter även når omkringliggande, mindre städer.

Konkret kommer experter från kommissionen och Världsbanken att hjälpa rumänska städer att identifiera sektorer med stor potential för interkommunalt samarbete, hjälpa dem att utforma gemensamma projekt, utnyttja EU-medel på bästa sätt och sätta rätt administrativa förutsättningar för ett varaktigt samarbete mellan partner.

Annons

Projektet finansieras med 500,000 2021 € från Europeiska regionala utvecklingsfonden. I slutet av detta år kommer experterna att utfärda en rapport med specifika rekommendationer som bör hjälpa Rumänien med planeringen av flera miljarder euro öronmärkta för stadsinvesteringar och regional innovation i nästa långsiktiga EU-budget 2027-XNUMX.

Mer innovativa regioner

Rumänska regioner kommer att få skräddarsydd expertis från kommissionen och Världsbanken för att bättre kommersialisera forskningsprojekt, bygga kapacitet för tekniköverföring, skapa jobb inom forskning och innovation (FoI) och främja innovation i lokala små och medelstora företag. Experterna kommer att hjälpa regionerna att:

  • Stöd utvalda forskarteam med hög potential i regionerna nordöstra och nordvästra och hjälp dem att föra ut sina innovativa idéer på marknaden;
  • underlätta överföring och spridning av kunskap och ny teknik mellan forskningsorganisationer och företag;
  • främja offentlig-privat samarbete, hjälpa offentliga forskningsorganisationer från nordöstra och nordvästra regionerna att öka och förbättra FoI-tjänster som tillhandahålls företag, och;
  • hjälpa entreprenörer från alla rumänska regioner att testa och förbättra den kommersiella livskraften för sina prototyper, i syfte att skapa en robust pipeline av projekt redo att få europeisk och nationell finansiering i framtiden.

Projektet kommer att genomföras till slutet av 2020, med en budget på 2 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 110 miljoner euro i finansiering är fortfarande tillgängliga under 2014–2020 Regionalt operativt program att stödja forskningsverksamhet kopplad till smart specialisering och tekniköverföring.

Bakgrund

Smakämnen Kom ikapp regioner initiativ har lanserats av kommissionen för att studera vad som håller tillbaka tillväxt och investeringar i låginkomst- och lågtillväxtregioner i EU och hur EU-medel bäst kan användas för att möta dessa utmaningar.

Under 2016 lanserades en pilotfas i de rumänska regionerna nordöstra och nordvästra med hjälp av Gemensamma forskningscentret med syfte att utveckla, uppdatera och förfina sinasmarta specialiseringsstrategier, dvs regionala industri- och innovationsstrategier baserade på lokala konkurrenskrafter, vilket resulterar i en uppsättning eller projekt som för närvarande finansieras.

Dessa projekt kommer att bidra till utformningen av de nya sammanhållningspolitiska programmen. För 2021–2027 föreslog kommissionen ett totalt anslag på mer än 30.8 miljarder euro i sammanhållningspolitiken för Rumänien, 6.1 miljarder euro mer än under den nuvarande perioden.

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend