Kommissionen inför utjämningstull på #IndonesianBiodiesel

| Augusti 14, 2019

Europeiska kommissionen har infört utjämningstullar på 8% till 18% på import av subventionerad biodiesel från Indonesien. Åtgärden syftar till att återställa lika villkor för EU: s biodieselproducenter. Kommissionens djupgående undersökning fann att indonesiska biodieselproducenter gynnas av bidrag, skattemässiga fördelar och tillgång till råvaror under marknadspriser.

Detta innebär ett hot om ekonomisk skada för EU-producenter. De nya importtullarna införs preliminärt och utredningen kommer att fortsätta med en möjlighet att införa slutgiltiga åtgärder i mitten av december 2019. Medan den dominerande råvaran för biodieselproduktion i Indonesien är palmolja, är undersökningens fokus på möjlig subventionering av biodieselproduktion, oavsett vilken råvara som används. EU: s biodieselmarknad är värd uppskattningsvis 9 miljarder euro per år, och importen från Indonesien uppgår till cirka 400 miljoner euro.

Mer information finns i förordningen som publiceras i EU: s officiella tidning och en sida tillägnad fallet.

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , , ,

Kategori: En framsida, Biobränslen, EU, Europeiska kommissionen, hållbara bränslen

Kommentarer är stängda.