Kommissionen inleder utredning av dumpat varmvalsat stål från # Kina, # Taiwan och #Indonesien

| Augusti 14, 2019

Kommissionen har inlett en antidumpningsundersökning av import av varmvalsade rostfritt stålplåtar och spolar från Kina, Indonesien och Taiwan. Undersökningen följer ett klagomål som inlämnats av European Steel Association (EUROFER) på grund av att importen från dessa länder sker till dumpade priser och därmed orsakar skada för de europeiska tillverkarna.

Klagomålet begär att beräkna dumpningsmarginalen i enlighet med EU: s nya antidumpningsmetod, dvs. med hänsyn till marknadsförvrängningar och snedvridna råvarupriser i Kina och Indonesien. Kommissionen har nu upp till åtta månader på att samla in bevis och besluta om de ska införa provisoriska åtgärder. Denna nya utredning om handelsförsvar är en del av kommissionens större åtgärd som syftar till att skydda EU-producenter från illojal konkurrens från dumpade produkter och subventionerade produkter. Hittills har kommissionen infört handelsförsvarsåtgärder för 52-stålprodukter och undersöker ytterligare sju.

Mer finns tillgängligt i EU: s officiella tidning.

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , , , , , , ,

Kategori: En framsida, Kina, EU, Stålindustrin, Taiwan

Kommentarer är stängda.