EU mobiliserar 9 miljoner euro för att hantera #Haiti-matkris

| Augusti 14, 2019

Europeiska unionen har avsatt humanitärt bistånd till 9 miljoner euro till följd av den försämrade livsmedels- och näringssituationen i Haiti. Humanitärt bistånd kommer att täcka de nödvändiga livsmedels- och näringsbehovet för fler än 130,000 människor som bor i de mest drabbade områdena.

”För EU är den humanitära situationen i Haiti inte en glömd kris. Vi är fast beslutna att ge viktigt stöd till de människor som drabbats av mat- och näringskrisen i landet. Detta paket är förutom de 12 miljoner euro som tilldelats i 2018 för att tillgodose Haitians brådskande mat och näringsbehov, säger kommissionär för humanitärt bistånd och krishantering Christos Stylianides.

De avsatta medlen kommer att gynna familjer som bor i områden som drabbats mest av krisen samt barn som lider av akut undernäring. Vital näringsstöd kommer också att ges till mer än 5,000 under fem barn med akut undernäring. Samtidigt kommer EU att stödja åtgärder för att stärka analysen av livsmedelssituationen och förbättra kvaliteten på det humanitära svaret.

Inom ramen för Europeiska kommissionens humanitära bistånd ägnas särskild uppmärksamhet åt offren för glömda kriser, det vill säga allvarliga och långvariga humanitära kriser där de drabbade befolkningarna inte får tillräckligt internationellt stöd, som är fallet i Haiti. Med 404 miljoner euro som beviljats ​​sedan 1994 är Haiti den viktigaste mottagaren av humanitärt bistånd från Europeiska kommissionen i Latinamerika och Karibien.

Pressmeddelande är tillgängligt här.

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , ,

Kategori: En framsida, EU, Europeiska kommissionen, Humanitärt bistånd, Humanitärt bistånd, världen

Kommentarer är stängda.