EU- # Kuba Gemensamma rådet, 09 / 09 / 2019

| September 9, 2019
Gemensamma rådet EU-Kuba sammanträdde för andra gången den 9 september 2019 i Havanna, Kuba. Den diskuterade hur man bibehåller fart i genomförandet av det politiska dialog- och samarbetsavtalet, som har tillämpats provisoriskt sedan november 2017.

Det politiska dialog- och samarbetsavtalet mellan EU och Kuba är ett tecken på vikten vi lägger till våra förbindelser. Vi hoppas att det nya kapitlet som vi öppnade kan ytterligare stärka vänskapen mellan Europas och Kuba. Det är därför vi är här: att fira och ytterligare stärka vår dialog och vårt samarbete.

Federica Mogherini, högre representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik

Firandet av detta andra gemensamma råd är ett exempel på framstegen i förbindelserna med EU. Det gör det möjligt att ta reda på dessa framsteg och beskriva framtida åtgärder av ömsesidig nytta.

Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, utrikesminister på Kuba

Gemensamma rådet granskade de fem strukturerade politiska dialogerna som inletts inom ramen för avtalet på nyckelområden: mänskliga rättigheter, icke-spridning av massförstörelsevapen, konventionell vapenkontroll, ensidiga restriktiva åtgärder och hållbar utveckling.

Den granskade också bilaterala förbindelser och samarbetsprogram inom områden som kultur, energi, jordbruk och ekonomisk modernisering. De två sidorna enades om att inleda sektorpolitiska dialoger inom områdena energi, jordbruk, miljö och klimatförändringar.

Handel och investeringar mellan EU och Kuba, inklusive de extraterritoriella effekterna av USA: s Helms-Burton-lagstiftning, diskuterades också.

Det gemensamma rådet berörde dessutom regionala och globala frågor, såsom den senaste utvecklingen i Latinamerika och Karibien, inklusive förbindelserna mellan EU och CELAC. De diskuterade också samordning i multilaterala forum inom områden som klimatförändringar och hållbar och inkluderande utveckling.

Det gemensamma rådet var medordförande av den höga representanten för utrikes- och säkerhetspolitiken Federica Mogherini och Kubas utrikesminister Bruno Rodríguez Parrilla.

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , , , ,

Kategori: En framsida, EU, EU, Europeiska rådet

Kommentarer är stängda.